Oljefeltet heter Wisting, og det er ikke gass i feltet.

Hvis Equinor får tillatelse fra Stortinget til å bygge oljeplattform på Wisting vil de ta opp den første oljen fra feltet i år 2030, og de vil pumpe opp olje herfra helt til 2058. Når oljen fra Wisting blir brent vil den gi 200 millioner tonn klimagasser, og det er fire ganger så mye som Norges totale utslipp i løpet av et år.

For at det skal være mulig å holde den globale oppvarmingen under to graders kritisk grense for mennesker og natur, må alle land i verden halvere utslippene av klimagasser innen 2030, og de globale utslippene må være på null i 2050.

Det er ikke gass i Wisting, så feltet gir ingen gasshjelp til Europa. Det er mer enn nok oljeproduksjon i verden. FN sier at 60 prosent av alle kjente oljereserver ikke kan tas opp dersom verden skal unngå mer enn to graders global oppvarming.

Plattformen må drives med strøm fra land. Det vil gi mindre strøm til nye arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet.

Equinor sier at det vil koste mellom 60 og 75 milliarder kroner å bygge ut Wisting. Det er du og jeg – den norske Stat som betaler det meste av dette. Vi får bare igjen pengene dersom Equinor pumper opp klimaskadelig olje etter at verden må ha halvert forbruket av fossil energi.

Det er mange utenlandske aviser som har skrevet om Norges dobbeltmoral eller mangel på moral: Regjeringen sier at Norge er et klimavennlig land, men vi tjener vanvittig mye penger på å ødelegge klimaet. Mer oljeboring i et svært sårbart og risikofylt område, gjør at Norge mister enda mer troverdighet i klimapolitikken.

Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon mener at Regjeringen ikke kan tillate oljeutvinning på Wisting – av hensyn til vår troverdighet i verden, men aller mest av hensyn til våre egne barn.

Å tillate Wisting betyr Norge ikke tror at verden vil klare to graders målet, fordi det er bare hvis verden fortsetter å brenne olje som i dag, at Equinor og Norge kan få solgt olja fra Wisting.