Ikke alle har bil eller mulighet for å leie/låne en for å dra til Resirkula, ikke alle har lappen (ennå), og uansett kan det virke ekstra dumt/flaut å måtte be om BILskyss for å kunne være en god resirkulerer/gjenbruker.

Har Resirkula tanker om å lage ordninger for å få ned unødig bilbruk og gjøre tilgjengeligheten til tjenestene mer rettferdig for alle?

Noen muligheter:

1. Resirkulas nedslagsfelt er såpass stort at det kan innføres faste ruter med henting/mobil gjenvinningsstasjon - som i Bergensområdet:

https://bir.no/bli-kvitt-boss/mobil-gjenvinningsstasjon/

2. Resirkula setter opp ukentlige kunde-minibusser fra og tilbake til sentrale stopp i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. (Blir det suksess, er det bare å utvide. Påstand: Det er flere som ville brukt Resirkulas tilbud bedre hvis det var mer tilgjengelig).

3. Det etableres noen mini-«filialer» der folk kan få levere mindre mengder (ikke billass) med spesialavfall mm.

Et annet tilgjengelighetsspørsmål:

25. november klokka 12 på Resirkula kommer

Fremtiden i våre hender-leder Anja Bakken Riise og holder foredrag om personlig klimaregnskap.

Hadde det vært en tanke at viktige arrangementer som dette holdes et sted som kan nås med rutegående buss/tog og på et tidspunkt som alle (skoleelever, folk som jobber osv) kan delta?

Alt over er velmente innspill i tråd med Resirkulas innledning til sine nettsider:

«Resirkula skal gjøre det lettere for folk å ta miljøvennlige valg som bidrar til å minske avfallet og øke gjenbruket!»

Jeg sender dette som debattinnlegg til HA i tillegg til å sende til Resirkula slik at flere kan bidra med andre innspill eller forbedrede utgaver av mine.