Denne valgkampen har kritikken fra Arbeiderpartiet og ytre venstre haglet mot Høyre. Det snakkes om Høyres syn på bruk av private i velferden.

Heldigvis handler dette veldig lite om noen storstilt privatisering eller ønske om profittmaksimering for noen få – det handler om å utfylle tilbudet som det offentlige primært har ansvaret for og sikre folk retten til å velge hvem de ønsker at skal pleie og hjelpe dem i en sårbar fase av livet.

Kritikken blir ekstra hul når Jonas Gahr Støre garanterer at AP-styrte kommuner ikke skal overlate driften av sykehjem til kommersielle aktører, når 101 AP-styrte kommuner i dag handler helse- og omsorgstjenester fra private for over 5 milliarder kroner.

Det er også stor oppslutning blant befolkningen om at private kan få drive eldreomsorg i Norge. Hadde det ikke vært for private barnehager, hadde vi heller ikke hatt full barnehagedekning i Norge. Til og med SV stemte for dette da barnehageforliket ble inngått i sin tid.

Så hvorfor har venstresiden, LO og Fagforbundet kampen mot private i velferden som en av sine aller største fanesaker denne valgkampen? Det er ikke godt å si all den tid deres egne politikere kjøper private velferdstjenester til innbyggerne i sine kommuner.

Samtidig bruker de også unødvendig mye skattepenger på å avvikle private tilbud og re-kommunalisere eldreomsorg og barnehager i de største byene.

Den offentlige helsetjenesten er og skal være ryggraden i norsk helsetjeneste. Men de private og ideelle helseaktørene er et viktig supplement. Dette har lenge vært tilfellet på Hamar når det gjelder ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Men nå har flertallet i kommunestyret, mot Høyres stemmer, besluttet å avvikle samarbeidet med flere aktører som har levert livsviktig hjelp til hamarbeboere som trenger det. Dette for å spare skarve 1,4 millioner.

Da Erna Solberg besøkte Hamar denne uken møtte vi Hege Solum og Kari Bråthen som nå har fått beskjed om at de ikke lenger får beholde sin BPA fra private leverandører. Kommunen har sagt opp avtalene med bedriftene som over lang tid har vært en viktig støtte for dem i hverdagen.

Dette er et trist eksempel på hva som skjer når ideologi og pengesparing kommer i veien. Hele poenget med ordningen er at den skal være brukerstyrt og fleksibel slik at brukerne eksempelvis kan spare opp timer de ikke bruker en periode for å kunne bruke på en lengre ferie senere.

En slik fleksibilitet tilbyr private aktører. Nå er det uvisst hva Hege og Kari får isteden. Men det er ingen tvil om hva de mister.

Høyre mener vi trenger mer samarbeid mellom offentlig og privat helse- og omsorgstjenester for å kunne løse utfordringene fremover. For oss er det ikke viktig hvem som leverer tjenesten, så lenge kvaliteten er god og de som trenger hjelp får den når de trenger det.

Det var ingen tvil om at Hege og Kari har vært fornøyde og trygge rundt sine assistenter i hverdagen. Vi mener det er unødvendig å fjerne noe som faktisk fungerer for dem.

Venstresiden anklager Høyre for «privatisering». Men dette handler om å sikre mennesker som trenger det, den hjelpen de ønsker.