«Rettsbøker er lange og grundige og appellerer ikke til det tabloide», skriver Bjørn Ottar Skaret i et innlegg i HA 27.02.2023.

Skaret er forøvrig ikke bare forfatter innenfor norsk ulvehat, men også trofast medlem i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

Jo, at rettsbøker er lange og ikke appellerer til det tabloide, vet vi. Svært få visste hva de skrev under på. Mange har meninger om Bernkonvensjonen, men de aller færreste har lest innholdet, men de ytrer seg likevel.

Få av politikerne leste Bernkonvensjonen den gang, eller lyttet til hva forskere og fagmiljøet hadde å si. Flere politikere, uten å nevne hverken navn eller parti, hørte på de lokale ekspertene, de som aldri har lest en forskningsrapport, Bernkonvensjonen, eller noe annet materiale som er avgjørende når det gjelder å holde seg til internasjonale lover og forpliktelser.

Eller hva som gagner naturen for den saks skyld. Og for ikke å glemme alle de politikerne som følte seg tvungen til å lytte på de fra bygda, fordi de nettopp kom derifra, og de lytter fremdeles.

Nei, Stortinget lyttet, og lytter fremdeles, til de 2-3% av Norges befolkning som fremdeles bor i rurale strøk, og som mener at norsk natur bør forvaltes etter deres syn, bare se hva Barth Eide driver med.

Vet ikke om det er Skaret, eller FNR som uttaler seg, når han skriver:

«Ved tusenårsskiftet ble det klart for de myndighetene som hadde ansvaret, at ulvebestanden i Norge var i ferd med å eksplodere».

Vi har altså en kritisk truet art som tilhører den norsk fauna, og som nettopp ligger inne på den norske Rødlista fordi den er kritisk trua, som var i ferd med å eksplodere?

I 1999 hadde vi ÉTT etablert helnorskt kull og maks 32 ulv. I 2000 kom eksplosjonen og vi fikk hele 2 helnorske kull og 42 ulv. I 2001 ble det registrert 40 ulver og i 2002, hele 42 ulver igjen.

Jeg er usikker på hva resten av landet mener om en slik eksplosjon, men for meg virker Skaret temmelig useriøs. Minner kanskje litt om da det ble ødelagt et hengelås under årets lisensjakt, og ordet «Sabotasje» dukket opp i media.

Etter mange år i dette spillet om norsk ulv, har jeg fremdeles vanskelig med å se HVOR problemet rundt ulven ligger.

879 sau/lam, samt 134 rein ble erstattet som ulvedrept i 2021. rundt 150 sau/lam ble dokumentert drept av ulv.

Jegerne i NJFF klager på ulvens innhogg i elgbestanden. Selv om de ikke evner å skyte hele den kvoten.

Jegerne får aldri nok, og drar derfor til bla Afrika for å drepe sjiraffer og elefanter. Hykleri, kaller vi slikt.

Fremdeles er det noen som blåser liv i ordet frykt, og redsel, fordi det blir nevnt av noen at de har sett ulv. Så mens noen griper tak i fotoapparatet og drar til skogs for en gylden mulighet, ringer andre til media for å blåse opp hatet. Selv burde norske innbyggere vært langt mer redd for å få ei fremmed ku på gårdsplassen.

Det finnes ingen reelle grunner til å ville fjerne ulv fra norsk natur, slik som Senterpartiet, FNR, NJFF, NFA og Null-visjonen ønsker.

Les også

Norske politikere leser ikke rettsbøker

Skaret skriver videre: «I 1999 hadde det lyktes for miljøorganisasjonene å stanse avlivingen av Koppang-paret ved namsrettens hjelp».

Skaret…det var pga loven, ikke pga namsrettens hjelp.

Det samme ser vi i dag hvordan en minister misbruker sin stilling til «å styre rettsapparatet», for å få drept noen ulvevalper.

Var dette viktig for beitedyr, mennesker eller elg inne i Ulvesonen?

Neida, dette var kun viktig for at AP og SP kunne vise til de 2-3%, at de gjennomførte hva SP hadde lovet sine tilhengere, KUN for å sitte med makta.

Jeg legger også merke til at Skaret overhodet ikke har tanker for sau. Sau for Skaret er til KUN for å ha folk boende i utkantnorge. Sauen som art og individ, er helt uinteressant.

«Det var et alvorlig slag mot organisasjonenes forsøk på å menneskeliggjøre ulven», skriver Skaret, men her bør vel Skaret se innad i de organisasjonene han selv er tilhenger av, når det gjelder å menneskeliggjøre ulven.

Uttrykk som «lystmorder», «ondskapsfull», «menneskeeter» osv, er uttrykk vi kan sette på kun ÉN art på jorda, og det er mennesket.

Ellers er det bare å si at nye lover og regler dukker opp for å ivareta både naturen og artene rundt om i verden, og ikke minst i EU, selv om motstandere som Skaret ikke liker det.

Blant annet har vi fått erstattet mye av Bernkonvensjonen med EUs habitatdirektivet, og nå kommer «Rewilding Europe» der privat næringsliv blir med på å gjenskape natur og arter i Europa.

I tillegg er nå EU i ferd med å vedta verdens største pakke med klimalover, som selv Norge nå må følge. Så verden ser ut til å gå fremover, selv om noen stadig stritter i mot.

Skaret burde kanskje selv lest noen rettsavgjørelser, så ville han kanskje fått med seg at det ikke var Naturvernforbundet, men NOAH som sammen med WWF og FVR var i rettslig strid med KLD.

Dette handler ikke om ulv, men om at rurale strøk ikke vil la seg styre.

Verre kan det nesten ikke bli.