Da kunnskapsminister Tonje Brenna la frem endringer i lov om frittstående skoler Prop. 98 L (2021-2022), varslet hun at regjeringen nå arbeider med å styrke lokale folkevalgtes mulighet til å si nei til nye privatskoler, slik det står i Hurdalsplattformen.

I første omgang ønsker de å fjerne muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler samt utvidelser av eksisterende tilbud av denne typen.

Videre sa hun følgende på pressekonferansen: «Vi er ikke ferdige. Vi tar sikte på å legge frem flere innstramminger de neste årene, og parallelt vil vi komme med flere nye grep for å styrke den offentlige fellesskolen. Vi vil blant annet gi lokale folkevalgte mer innflytelse over godkjenning, finansiering og styring av privatskolene».

Det er derfor nærliggende å tro at det i årene fremover vil bli dårligere økonomiske rammer og betingelser for også veletablerte friskoler slik som Steinerskolen i Ottestad.

Dette vil i så fall svekke friskoletilbudet som bidrar til mangfold, og er et viktig alternativ til den offentlige skolen.

Menneskerettighetene er tydelige på at foreldre skal ha mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen for sine barn. Foreldreretten er en grunnleggende rettighet i et liberalt demokrati, og henger sammen med både retten til privatlivets fred, religionsfriheten og ytringsfriheten.

En forutsetning for å ivareta foreldreretten er å sikre friskolene gode økonomiske og juridiske rammevilkår.

Foreldreretten må sikres på nasjonalt nivå og ikke avhenge av hvor i landet man bor, og hvilke politiske sammensetninger det er i det enkelte fylke eller kommune. Forslaget til regjeringen peker i retning av en tilsidesettelse av foreldreretten.

Dessverre ser det ikke ut som det bare er regjeringen som vil gi friskolene dårligere betingelser og foreldrene dårligere muligheter til å ha barna sine i friskolen. I formannskapet i Stange kommune den 5. oktober ble det flertall for å kutte i finansieringen av skoleskyss for elever i private grunnskoler.

Det er derfor nærliggende å tro at det i årene fremover vil bli dårligere økonomiske rammer og betingelser for også veletablerte friskoler slik som Steinerskolen i Ottestad.

Emil Paulsen, Leder for Stange Venstre, Stange

Det er et ønske om å bare finansiere skoleskyssen frem til kommunegrensen, men ikke lengre. Dette vil gi reduserte utgifter tilsvarende 200.000 kroner.

Familier med barn i friskolene betaler allerede en egenandel for skoleplassen tilsvarende 15 prosent av hva utgiftene er i offentlig skole.

De resterende 85 prosentene finansieres over statsbudsjettet. 200.000 kroner betyr lite for en kommune med en driftsramme på godt over en milliard kroner.

Derimot kan det for en familie med dårlig råd kunne bety forskjellen mellom å ha muligheten eller ikke til å velge en friskole for sine barn.

Stange Venstre vil legge til rette for at alle skal ha like muligheter til å velge den skolen som passer deres barn best uavhengig av foreldrenes økonomi og uavhengig av om den aktuelle friskolen befinner seg i Stange eller for eksempel i Hamar slik som Montessoriskolen.