(Nettavisen): Onsdag møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til spørretimen i Stortinget. Der måtte han debattere mot sine egne uttalelser om statsbudsjettet i fjor høst.

Høyre-representant Heidi Nordby Lunde konfronterte Vedum med finansministerens uttalelser fra da statsbudsjettet ble lagt frem. Der kuttet han i oljepengebruken og omtalte budsjettet som «et stramt og ansvarlig budsjett.»

– Nå handler trygg økonomisk styring om å bruke mindre oljepenger over statsbudsjettet. I lang tid har svaret på de fleste politiske utfordringer i Norge vært økt oljepengebruk. Den tiden er forbi, slo finansministeren fast.

– Vår klare arbeidsoppgave er at vi må redusere oljepengebruken om vi skal nå de målene vi ønsker, som er trygghet for folk og å utvikle hele landet, sa Vedum en uke tidligere.

Spol frem sju måneder i tid. Pipa har fått en annen lyd, og i revidert budsjett la Vedum inn 56 ekstra oljemilliarder.

– Målet er å gjøre hverdagen litt bedre for folk. Vi tar ansvar for at kommunene og de som driver grunnleggende velferdstjenester som eldreomsorg, skole, politi og sykehus, blir kompensert for de høye prisene, forklarte finansministeren.

Dette taktskiftet har ikke gått upaktet hen:

– Mitt spørsmål til finansministeren er derfor, hvilke endringer i norsk økonomi gjør at konsekvensene av økt oljepengebruk nå er mindre farlige enn da finansministeren kom med sine uttalelser i høst? spurte Nordby Lunde onsdag.

Forsvarte økt pengebruk

– Det var helt avgjørende at vi gjorde de prioriteringene vi gjorde nå i revidert nasjonalbudsjett, hvis ikke ville det gått utover veldig mange folk i Norge, svarte Vedum.

Han forklarte deretter at prisen å betale for å unngå økt oljepengebruk, er redusert pensjon og trygd for folk, samt at statlige organer ikke ville blitt kompensert for økte priser.

– Vi måtte kuttet i politi, sykehus og forsvar, og det hadde vært fullstendig uansvarlig, fortsatte Vedum.

– Uansvarlig

Vedums svar falt ikke i god jord hos Høyre-representanten:

– Dette er ikke et revidert, men et reparert budsjett, sier Heidi Nordby Lunde til Nettavisen og begrunner:

– Det var uansvarlig av regjeringen å legge frem et statsbudsjett som ikke var riktig prisjustert og i tillegg hadde feil i anslaget på hvor mange flyktninger som skulle komme til landet, sier hun.

I Statsbudsjettet budsjetterte finansministeren med en prisvekst på 2,8 prosent. Da revidert budsjett ble lagt frem, viste de siste tilgjengelig SSB-tallene en prisvekst på 6,4 prosent. Regjeringen la også opp til at det ville komme 10.000 flyktninger. I revidert budsjett er tallet oppjustert til 40.000, altså det firedoblede.

Prisveksten stod for 27 av de 56 nye milliardene i Vedums budsjett, mens den økte flyktningestrømmen stod for 6 milliarder kroner. Nettavisen har tidligere skrevet at det nesten ikke finnes reelle kutt i det reviderte budsjettet.

– Revidert budsjett er nettopp det, en revidering av statsbudsjettet. Men det er sjeldent det er behov for korrigeringer av denne størrelsen, mener Nordby Lunde.

– Vedum legger opp til en oljepengebruk på 3 prosent, altså maksimalt av hva handlingsregelen tillater. Er det summen du er uenig i, eller uttalelsene han kom med i høst?

– Begge deler. Når økonomien i Norge går på høygir, så makser han handlingsrommet før han i det hele tatt har startet budsjettforhandlingene med SV, sier hun oppgitt.

– Dere jobber selv med et alternativ til regjeringens reviderte budsjett. Kan du garantere at dere ikke vil pøse inn like mange oljemilliarder?

– Nei, det kan jeg ikke. Vi klarte å redusere pengebruken i det alternative statsbudsjettet vi la frem i høst, men også vi må forholde oss til prisveksten. Men vi skal klare å legge frem et alternativ der vi viser at vi klarer å prioritere bedre, slår hun fast.