Ved de siste valgene har stadig flere bestemt seg stadig senere. En av tre lander først i løpet av den siste uka. Litt over en av ti – rundt 300.000 – bestemmer seg først valgdagen.

Meningsmålingene bærer bud om jevnt løp flere steder – ikke minst i Oslo og i Bergen. Det sier seg selv at da teller hver eneste velger.

Det er med andre ord mye å kjempe om for partiene de neste dagene – helt fram til mandag 14. september.

Tvil og sofa

Mye handler nå om å mobilisere tvilere og potensielle hjemmesittere. For det er naturligvis ikke slik at alle som bestemmer seg den siste uka, er plukkbare for alle partier.

Tvert om viser valgforskningen at også de som bestemmer seg i siste liten, sprer sine stemmer jevnt utover. Da gjelder det for partiene å ha medvind i innspurten, overbevise tvilere og mobilisere sofavelgere.

Ofte står det mellom to-tre partier for dem som bestemmer seg i siste liten.

X-faktor 1

Velgere på vandring tar sjelden turen over hele regnbuen. Helst går de til en nabo, som fra SV til Arbeiderpartiet eller fra Fremskrittspartiet til Høyre.

Men noen ganger rakner det helt for et parti. For to år siden opplevde SV at bare 22 prosent av velgerne fra 2009 holdt fast ved partiet i 2013. Da lakk det i alle retninger, viste valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning og SSB.

Andre partier er derimot velsignet med et stødig grunnfjell, og sterkest står KrF. Ved stortingsvalget for to år siden hadde KrF en andel av lojale velgere på 88 prosent fra 2009-2013-valget.

Høy lojalitet blir ansett som en fordel. Men baksiden er at det ofte henger sammen med en tilsvarende lavere evne til å hanke inn nye velgere.

Hvor dyktige partiene er til å holde på grunnfjellet og samtidig hente inn tvilere og nølere kan spille en avgjørende rolle for valgets utfall.

X-faktor 2

I lang tid har mange kommentatorer og analytikere utropt Miljøpartiet De Grønne til en av høstens valgvinnere.

Gitt et valgresultat på linje med et gjennomsnitt på meningsmålingene på litt over 5 prosent, vil De Grønne ligge an til å øke antall kommunestyrerepresentanter fra dagens 18 til rundt 180.

Men det gjenstår å se. For to år siden lå MDG godt an på målingene, for deretter å falle på selve valgdagen. Den gang var det enklere å svare De Grønne når noen ringte fra et meningsmålingsinstitutt, enn å gjøre alvor av det inne i valglokalet.

Ekstra spennende blir det i år, fordi MDG kan komme på vippen og avgjøre hvem som blir sittende med makta de neste fire årene i flere byer – ikke minst i Oslo og i Bergen.

X-faktor 3

Når hver tiende velger skal overbevises i løpet av den siste uken, kan både enkeltsaker og det dagsaktuelle stemningsbildet gjøre utslag.

En stund så det ut til at årets valgkamp ville bli en litt dvask batalje, med spredte tilløp til temperatur rundt temaer som søndagsåpent, eiendomsskatt og ledighet.

Men én sak ser nå ut til å overgå alt dette. Flyktningkatastrofen har vekket et folkelig engasjement som de hjemlige temaene ikke var i nærheten av å utløse.

Spørsmålet er om – og i så fall på hvilken måte – denne faktor X eventuelt vil påvirke velgere på vandring den siste uka. (©NTB)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00