I kommuneplanen er følgende nye hyttefelt godkjent:

Pihl: Grunnåsen (100), Ljøsheim (150), Kroksjølia (100), Lunkelia (60).

Nes allmenning: Lauvlia (200).

Brøttum allmenning: Birkebeinerbakken (200), Nybu (100).

Ringsaker allmenning: Fløyta (25), Svarthaugen vest (200), Svarthaugen sør (60).

Veldre allmenning: Revhibakkmyra v/Danseråsen (50).

Omstridte Luunkelia er på totalt 174 mål. Det ligger i lia mellom Heståsmyra og Lunkefjell. Trolløypa vil gå rett sør for feltet, mens stitraseen mot Lunkefjell går øst for feltet.

I planforslaget drøftes det fem mulig traseer for atkomst til Lunkelia: 1. Kryssing av Heståsmyra via Trollhaugvegen/Veståsvegen, 2. Via Høuhaugsetra, 3. via Øvre Vardeveg og 4. via Ringvegen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00