Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at HA tirsdag morgen la ut saken om kutt av fire årsverk i hjemmehjelpen. «Trist» og «kvalmt» er blant ordene som ble brukt på Facebook. Se et utvalg av reaksjonene i stolpen på siden.

Kutt i hjemmehjelpa er et av flere tiltak for å bringe helse- og omsorgsavdelingen i balanse. Per 1. mai lå avdelingen an til et overforbruk på 3 millioner kroner ved årets slutt dersom ikke tiltak ble iverksatt.

Øker også middagspris

For å hente inn overforbruket, kuttes fire årsverk hjemmehjelp. Hjemmehjelpene står for rengjøring og praktisk bistand som klesvask og vinduspuss i private hjem etter vedtak.

For å holde budsjettet, reduseres i tillegg ett årsverk på kjøkken og en administrativ stilling holdes ledig. Søndager har prisen på middag i kommunens institusjoner gått opp fra 74 til 94 kroner.

– Ikke ønsket situasjon

Helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen er ikke sen med å innrømme at kuttet i hjemmehjelp ikke er heldig.

– Det er både uheldig og veldig beklagelig, men i en meget stram økonomisk situasjon må vi prioritere alvorlig syke, og liv og helse. Hjemmehjelpen er viktig fordi de kan komme tidlig inn, og ha en forebyggende funksjon. Dette er ingen ønsket situasjon, og jeg beklager det veldig, sier Galaaen.

Nav har overforbruk

Hovedtillitsvalgt Torill Engeland i Fagforbundet sier at de ikke har vært aktivt inne i prosessen rundt kutt av hjemmehjelp.

– Vi synes kuttet er beklagelig, men vi kan ikke peke på alternativer i den økonomiske situasjonen kommunen er oppe i, sier Engeland.

Da kvartalsrapporten ble lagt fram i juni, kom det fram at det var enheten for Familie og levekår som har de aller største utfordringene med å holde rammen. Et stort overforbruk i Nav og nye plasseringer av barn i fosterhjem gjorde at prognosen per 1. mai var et overforbruk på 12,7 millioner kroner. Avdelingen klarer ikke å hente inn igjen hele dette overforbruket, og prognosen per nå er et overforbruk på 10 millioner kroner ved årets slutt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00