Helse- og omsorgsavdelingen sliter med å holde budsjettene.

Per 1. mai lå avdelingen an til en overskridelse på tre millioner kroner i 2015. For å hente inn dette, foreslo helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen flere innsparingstiltak.

Å kutte hjemmehjelpstjenesten med fire årsverk var ett tiltak, som ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre like før sommeren. Etter denne reduksjonen er det igjen 14,5 årsverk med hjemmehjelpere i Hamar kommune.

Fjerne fire årsverk

Det er snakk om å kutte to årsverk med hjemmehjelp i distrikt sentrum og to årsverk i distrikt vest.

Nedbemanningen er i ferd med å bli effektuert, og målsettingen er å spare 800.000 kroner i år. For 2016 er innsparingen estimert til 1,6 millioner kroner.

Galaaen opplyser at konsekvensen for brukerne blir at terskelen for å få innvilget kommunal hjelp til rengjøring og annen praktisk bistand i hjemmet, blir høyere. Eksempel på oppgaver kan være husvask, vinduspuss og klesvask.

Kuttet i 2014 også

Også i 2014 ble det kuttet på hjemmehjelpa. Da ble det vedtatt en reduksjon på 800.000 kroner.

Hele kommunestyret, inkludert Arbeiderpartiet, gikk med på kuttene i hjemmehjelp i kommunestyret 17. juni. Arbeiderpartiet kjører hardt på helse og omsorg som en kjernesak i valgkampen. Ordfører Morten Aspeli innrømmer at det var smertelig å vedta kutt i hjemmehjelpen.

– Det var ikke ønskelig i det hele tatt, men vi er i en situasjon hvor vi må bruke mindre penger. Det er smertelig. Hjemmehjelp er ikke en lovpålagt oppgave. Det er vanskelig å se at vi har noen andre alternativer, sier Aspeli.

Kandidater trår til

Både Aspeli og hans motkandidat By- og bygdelistas ordførerkandidat Einar Busterud har i det siste vært med og observert ulike steder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Aspeli deltok både i hjemmesykepleien i distrikt sentrum og inne på en sykehjemsavdeling på Parkgården. Aspeli er full av lovord over de ansattes innsats.

– Det er mange av brukerne som har store hjelpebehov. Hos de ansatte er det en sterk motivasjon, og det jobbes svært hardt for å få logistikken til å henge sammen, sier Aspeli.

Busterud var med ansatte i hjemmesykepleien i distrikt sentrum på en vakt nylig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00