Med et underskudd på drøyt 25 millioner kroner i 2014, gikk alvoret opp for flere. Terje Halvorsen, som i fjor høst ble tilsatt som assisterende rådmann, ble ansatt som konstituert rådmann etter at tidligere rådmann Martin W. Kulild brått gikk fra borde.

Å ta tak i økonomiutfordringene ble hans første og største utfordring i rådmannsstolen. I Hamar har man likt å kalle seg «annerledeskommunen». En solid økonomi har vært et godt utgangspunkt for store investeringer og utbygging av velferdstjenestene.

Omstilling

Når HA nå spør Halvorsen hvordan det var å bli «kastet inn i det», erkjenner han at det var en overgang.

– Når man er assisterende rådmann, er man forberedt på å være rådmannens stedfortreder i ferier og slikt, men jeg var ikke forberedt på å gå inn i den rollen over tid. Når det er sagt, omstiller man seg raskt, og det gjorde både jeg og ledergruppen, sier Halvorsen.

Bestilte analyse

Det første han gjorde, var å gripe tak i økonomien ved å bestille en ekstern analyse fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang.

– Vi hadde behov for en nøytral vurdering av kostnadene, og på hvilke områder Hamar utmerker seg, sier Halvorsen.

Han fikk kritikk for å bruke enda mer av skattebetalernes penger «på konsulenter», men gleder seg i dag over at kommunen har fått 200.000 kroner i tilskudd fra KS i omstillings- og utviklingsmidler til å dekke en stor del av regningen.

Skåne utsatte grupper

Deretter ble enhetene pålagt å utrede innsparingsmuligheter. Det hele landet nylig i kommunestyret. Halvorsen la vekt på å skåne svake og utsatte grupper, og de største overskriftene uteble. Men hvordan er utsiktene framover? Er det over nå?

På ingen måte.

– Innsparingene som er vedtatt, dekker halvparten av det som er nødvendig. Vi har eliminert størsteparten av underskuddet for 2015, men vi klarer ikke å ta ned drifta like mye som vi håpet, sier Halvorsen.

I gjeldende økonomiplan ble 2016-budsjettet er saldert med 40 millioner kroner av fondsmidler, og jobben er å redusere driften tilsvarende i tillegg til underskuddet på 25 millioner kroner. Ellers er det lett å se at de reservene som er igjen i kommunen, raskt vil tømmes.

– Vi bruker fortsatt for mye penger i 2015, og vi jobber hardt for å dempe pengebruken hver dag, sier Halvorsen.

Fortsatt utfordringer

– Hvilke mørke skyer ser du for kommunens økonomi de kommende årene?

– Vi har underskudd i Ankerskogen svømmehall som vi må ta innover oss, og har brukt opp etterbruksfondet i Hamar Olympisk Anlegg, og haller som krever vedlikehold. Videre er det framover usikkert om Eidsiva klarer å levere like store utbytter de har gjort til nå. For Hamars del er det snakk om drøyt 40 millioner kroner i utbytte, som i det vesentligste brukes rett inn i drift. På lengre sikt er det risiko for renteøkning, sier Halvorsen.

Ny rådmann 1. oktober

Hans oppskrift for å bedre økonomien er å holde igjen på drifta, og samtidig redusere investeringene.

1. oktober overlater Halvorsen roret til den nye rådmannen, Bjørn Gudbjørgsrud, og går tilbake til rollen som assisterende rådmann. Det ser han ikke mørkt på.

– Det blir spennende og interessant, og jeg tror jeg har noe å bidra med. Å få mulighet til å være rådmann har vært en bonus, og både ansatte og politikere har tatt meg godt imot, sier Halvorsen.

Før rådmannstiden kom Halvorsen fra jobben som kultursjef i Hamar i mange år. «Babyen» var kulturhuset.

– Er du fornøyd med hvordan «babyen» har utviklet seg?

– Ja, absolutt. Vi har hatt en innkjøringsfase og jobbet med å finne formen. Kulturhuset er i godt gjenge, mener Halvorsen.

– Kan du peke på din største kulturopplevelse i kulturhuset?

– Det har vært så mye, åpningshelga, flere Anjazz-konserter og Sivert Høyem ...

– Men om du må si én?

– Jonas Fjeld! Han har jeg fulgt siden jeg var ung. Ja, Jonas Fjeld!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00