Og her et annet spørsmål det er svært vanskelig å finne svar på: Hvorfor stemte så få ved forrige lokalvalg? Lave 43,2 prosent lyste på tavla utenfor stikkordet «valgdeltakelse». 

– Det var lavt …, sier valgforsker Jon Helge Lesjø på Lillehammer.

– Det er jo svært lavt under gjennomsnittet for landet, som i 2011-valget var på, ja, la meg sjekke... 64,2 prosent.

– Det er ikke publisert så mye tall på kretsnivå, men dette må nok være en av kretsene med lavest valgdeltakelse. Dårligst oppmøte registrert på kommunenivå i Hedmark i 2011 var Åsnes med 56 prosent. Beste var for øvrig Engerdal med 76 prosent.

Årsaken?

– Hva kan være årsaken?

– Tja … Det kan være flere årsaker. Lav valgdeltakelse kan for eksempel være tegn på at valget ikke fenger. Men det kan være mange grunner. Kanskje er det ikke et spennende valg …? Kanskje tenker folket at de som styrer vil vinne uansett. Det kan jo også tolkes som at folk er fornøyd. Men det viser jo passivitet, mangel på engasjement – og det er jo ikke bra.

– Hva er faren ved at valgdeltakelsen er så lav?

– Det er jo ikke bra om mindre enn halvparten ikke deltar, men det er ikke de samme som sitter hjemme hver gang – og over tid så er de fleste med.

Smertegrense

– Finnes det en smertegrense for at demokratiet skal fungere?

– Det er jo ingen smertegrense, ingen sikkerhetsventil i det norske systemet. Og vi har jo aldri diskutert for eksempel stemmeplikt. Men om man skulle oppleve under femti prosent valgdeltakelse over lang tid, så kan man jo stille spørsmål om dette blir representativt. Da måtte man kanskje stille spørsmålet om man skulle gjøre noe annet. For eksempel å diskutere om lokalvalget skulle holdes samtidig med stortingsvalget. Da ville man nok fått større valgdeltakelse, men ulempen er at de lokale sakene ville «drukne». 

- Stem!

Svenn Otto Hjort er leder av stemmestyret ved Mørkved krets. Har har ingen forklaring på forrige lokalvalgs lave deltakelse. Han er også svært forsiktig med å uttale seg, til og med om oppmøte på valgets første dag, søndag. Men han sier:

– Jeg har en oppfordring: bruk din stemmerett. Så enkelt. Du kan ikke klage på samfunnet hvis du ikke avgir din stemme.

Heller ikke tidligere rådmann i kommunen, Arne Olav Loeng, har noe svar på hvorfor så få valgte å stemme i Mørkved krets ved forrige lokalvalg. Han foreslår at vi ringer tidligere ordfører i kommunen, Thor Lillehovde. Den rutinerte politikeren humrer når han får problemstillingen presentert.

– Det er ikke godt å si, men det er jo utrolig at valgdeltakelsen er så lav i den største valgkretsen i kommunen. Ved forrige valg var det jo også en diskusjon om utbygging av Mørkved skole, og om et år har man jo en av Hedmarks flotteste barneskoler.

– Men burde ikke en slik sak hatt motsatt effekt, et større engasjement?

– Ja, jo … Slik burde det kanskje egentlig vært. Nei, det er ikke godt å si … Men en sak er i alle fall viktig: Bruk stemmeretten!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00