Dagsentertilbudet ble overført fra pleie- og omsorg til familie- og levekårsavdelingen fra 1. januar.

Familie- og levekårssjef Anne Olen Aasen opplyser at de har utredet å bygge et nytt bygg hvor tanken var å dele inn brukergruppene etter funksjonsnivå. I utredningsfasen ble det klart at dette ville kreve en personalressurs langt utover det avdelingen har tilgjengelig i dag.– Investeringskostnaden er ikke det største problemet, men vi har ikke driftsmidler til dette tiltaket per nå. Vi forholder oss nå til at dette er satt på vent, sier Aasen.

I kommunens helse- og omsorgsplan fra 2013, er det uttrykt store ambisjoner for dagsenterdriften. Ambisjonen var øke med 24 nye dagsenterplasser i år, og ytterligere 26 etter 2017.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00