I dag fikk Røhne underskriften han ventet på for å kunne gå på sin tredje periode. Styret i Stange Pensjonistparti gikk enstemmig inn for å støtte Nils A. Røhne som ordfører for en ny fireårsperiode og dermed kunne Røhne lande avtalen til stor frustrasjon for opposisjonen. Samtidig er de Miljøpartiet De Grønne parkert.

Opposisjoner raser

Sps ordførerkandidat Aasa Gjestvang er sammen med de øvrige politiske lederne i stangepolitikken skuffet over Pensjonistpartiets valg.

– Skuffet er bare fornavnet, sier Bygdelistas Arild Olsen.

Han hevder opposisjonen har prøvd å få til reelle forhandlinger med PP, men mener partiet bevisst har gjort seg utilgjengelig.

– Vi etterlyser anstendighet, tordner Venstres Mirjam Engelsjord.

– Det er graverende at Pensjonistpartiet gjentar å støtte Røhne slik de gjorde for åtte år siden, sier Gjestvang.

AVTALEN

I den politiske avtalene mellom Ap, PP og SV heter det at støttepartiet Pensjonistpartiet ikke binder seg til å støtte Arbeiderpartiet i alle saken, men at de søker på konstruktivt vis og komme til enighet i de aktuelle, politiske spørsmål. Dersom slik enighet ikke oppnås står alle partier fritt til å søke å få gjennomslag for sin politikk.

Av konkrete saker vil de tre partiene arbeide for opprettelse av brukerutvalg, økt satsing på demensomsorg og unngå økning av eiendomsskatten.

Helse- og omsorg

Videre heter det at partiene vil etablere et bo- og servicesenter i Stangebyen. I denne sammenhengen skal det utredes rehabilitering av Stange- helse og omsorgssenter, eventuelt nybygg.

Alle partiene vil ikke ha søndagsåpne butikker og alle går inn for et sterkt jordvern.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00