– Jeg er positiv til å diskutere sammenslåing. Dagens kommunegrenser hemmer utviklingen i vår region, sier Aspeli, som ikke har fasiten på om det er justering av grensene som trengs eller sammenslåing av hele kommuner.

At kommunesammenslåing har vært fraværende i valgkampen i Hamar, mener han skyldes at de tre store partiene (Ap, Høyre og By- og bygdelista) er enige om at sammenslåing er fornuftig.

– Vi har takket ja til invitasjonen fra Stange om å delta i et prosjekt, og venter nå på videre diskusjoner. Fra Hamars side må saken håndteres med klokskap, og vi kan ikke rushe for fort fram. Dette kan ikke Hamar gjøre alene, da lykkes vi ikke, sier Aspeli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00