Per dags dato har Høyre ikke tatt et standpunkt i saken som trolig engasjerer flest Løten-velgere foran kommunevalget 14. september: Skal Løten fortsatt være en selvstendig kommune, eller gå inn og ta for seg av stordriftsfordeler ved en sammenslåing med Hamar og eventuelt Stange? Fremskrittspartiet og Venstre sitter også på gjerdet og tørster etter mer kunnskap sammen med sine borgerlige venner, mens Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti sier klart nei til sammenslåing.

– Hva betyr det å være imot?

I dette intervjuet redegjør Høyres tre toppkandidater for hvorfor partiet er avventende. Det korte svaret er at de ikke synes Løten vet nok foreløpig om verken fordeler eller ulemper, men at de gjerne vil vite hva Løten kan vinne på en sammenslåing. Men hva om de lar følelsene styre?

– Da vil vi gjerne beholde Løten. Vi er glad i Løten-samfunnet. Samtidig må vi politikere – og innbyggere som skal ta et valg ved en allerede vedtatt folkeavstemning – tørre å stille oss selv spørsmålet: Hva vil det si å være imot en sammenslåing? Hva baserer man det på? Det er jo ikke slik at Løten som lokalsamfunn vil bli visket bort fra kartet om vi får felles administrasjon med Hamar. Vi mener en så viktig beslutning må baseres også på fakta og kunnskap – ikke bare identitetsfølerier, sier styreleder og tredjekandidat Kjell-Erik Nordahl, andrekandidat Anders Bronken og ordførerkandidat Oddny Prytz.

Må ikke flytte grensa

De står på kommunegrensa mellom Løten og Hamar, som kan være borte om et par år. Og gløtter mot byen. Ikke fordi de lengter etter det urbane hos naboene, men fordi de er nysgjerrige på hva et enda tettere samarbeid kan føre med seg til det bedre for sine sambygdinger.

Allerede samarbeider Hamar og Løten interkommunalt på 16 forskjellige områder, deriblant Hias, nattevakt i barnevernet, PPT og brannvesen.

– Løten ville for eksempel aldri hatt et så robust brannvesen, som vi har, uten det interkommunale samarbeidet. På den annen side har vi et næringssamarbeid gjennom Hamarregionen Utvikling (HRU), som vi hadde store forventninger til. Dessverre har det ikke gitt oss mange nye arbeidsplasser. Det er grunnen til at vi har vært og er ivrig med tanke på å ansatte en egen næringsutvikler i tillegg til samarbeidet som i dag drives av HRU, sier Prytz, som i tillegg påpeker:

– Det er likevel mulig å utvide det allerede brede samarbeidet uten å flytte kommunegrensa.

Vurdere nedbemanning

Men dersom det skal skje, og Høyre – litt følelsesstyrt – skal gå inn for å beholde Løten kommune, må det endringer til. Høyre mener en sterkere økonomisk utvikling i Løten er helt nødvendig for at kommunen skal stå sterkere rustet i kampen mot sammenslåing.

– Vi er for eksempel helt nødt til å se på hvordan og hvor godt vi yter tjenester innen helse og sosial for pengene vi bruker på det. Vi mener per i dag at den tjenesteytelsen ikke er god nok, framholder Prytz.

Hun og partifellene mener det parallelt er relevant å vurdere en kommunal nedbemanning, for bemanningen i dag er høy, slår de fast.

– Vi sier ikke nå at vi må nedbemanne, men vi må utrede om effektiviteten og kvaliteten har økt i takt med økt bemanning, utdyper Prytz.

Trønderkvinnen, med lang fartstid i Løten-politikken, har tidligere vært med på kommunesammenslåinger både i Sør- og Nord-Trøndelag.

– Gamle kjente sier at de har det bedre nå, forteller hun.

– Tjukk gulrot

Høyres poeng er at sammenslåing kan være svaret for noen selv om det ikke er det for alle. De vet ikke – per i dag – om det er svaret for Løten. Men Kjell-Erik Nordahl er likevel klokkeklar på én ting:

– Regjeringen har lagt opp til økonomiske gulrøtter. Skal vi vurdere dette bare økonomisk, bør vi slå oss sammen med Hamar i morgen. For den gulrota vi får er tjukk!

Anders Bronken ser andre umiddelbare fordeler ved en sammenslåing:

– Det vil muliggjøre en mer helhetlig reguleringsplan for næringsarealer, som gjør at kommunene ikke lenger konkurrerer om arbeidsplassene. Og vi lar være å bygge ned dyrket mark nær Hamar og styrer boligbyggingen lettere.

Men Høyre har altså ikke tatt et klart standpunkt. De venter på rapport fra utredningen av nåværende og mulig framtidig samarbeid på Hedmarken, som både Løten og Stange gikk inn for tidligere i år. Rapporten er ventet 31. desember. Først da mener Høyre at de bør ha grunnlag for å si nei eller ja til en fortsatt Løten kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00