– Nedskjæringer i hjemmehjelpstilbudet ser vi i eldrerådet negativt på. Det er heller behov for å styrke tjenestene, sier Aspeli.

Han sier at hjemmehjelperne har mange brukere de skal innom, og at mange brukere har behov for at hjelperne har bedre tid enn de har i dag.

– Nå blir det vanskeligere å få hjelp, påpeker Aspeli.

Eldrerådet er opptatt av at det bygges ut flere sykehjemsplasser i Hamar. I siste kvartalsrapport fra helse- og omsorgsavdelingen, kommer det fram at det er et overbelegg i institusjonene tilsvarende fem sykehjemsplasser.

Kommunestyret vedtok i forrige uke å redusere antallet plasser på Kåtorp bo- og aktivitetssenter fra 29 til 13 i forbindelse med rehabilitering av eiendomsmassen der.

– Snart åpner Finsalhagen, men med reduksjonen på Kåtorp, blir det ikke netto så mange nye omsorgsplasser, sier Aspeli.

Høyres utspill om å kutte ti millioner i budsjettet til helse- og omsorgsavdelingen neste år møter han med hoderysting.

– Et helt håpløst utspill! Agenda Kaupang-rapporten viser jo nettopp av helse- og omsorg ikke drives dyrere i Hamar enn sammenlignbare kommuner, sier Aspeli, som etter 15 år som leder av eldrerådet nå har gitt beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg i rådet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00