Hvordan kan han da forsvare kutt i hjemmehjelpa med fire årsverk?

– Dette er et smertelig kutt, og en administrativ korrigering av omsorgsbudsjettet som var oppe i kvartalsrapporten. Rådmannens ansvar er å holde seg innenfor vedtatt budsjett, og da må han ta nødvendige grep. Det er vanskelig og beklagelig at helse og omsorg har for stramme rammer. Dette viser at det var feil å pålegge avdelingen et kutt på 10 millioner kroner neste år, som Høyre ville, sier Aspeli.

Han lover at Arbeiderpartiet vil jobbe det de kan framover for å finne riktig nivå for helse- og omsorgsbudsjettet.

Familie- og levekårsavdelingen har store utfordringer med å holde sitt budsjett.

– Det kan de ikke fortsette med, klargjør Aspeli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00