I Stange, Løten og Ringsaker har motstanderne mot sammenslåing markert seg i valgkampen.

I Hamar har det vært tyst. By- og bygdelista har programfestet at de er positiv til kommunesammenslåing, men frustrasjonen over at «det ikke skjer noe» er stor hos Martinsen.

Ta skrittet fullt ut

– Hamar, Stange, Løten og Ringsaker er sammenslått på alle områder bortsett fra politikk; arbeidsmarked, kultur og fritidstilbud. Vi vil ha en reell diskusjon om å ta skrittet fullt ut, og slå sammen, sier Martinsen.

Han tenker i første omgang på Hamar, Stange og Løten, og tror ikke det er noen realisme i å få med Ringsaker.

– Hvis vi ikke tar grep selv, tror jeg det vil tvinge seg fram i løpet av 10 år, og da med tvang, tror Martinsen.

Vise lederskap

Han mener det er avgjørende at politikerne viser lederskap, og ikke lar seg ta av følelsene.

– Vi har i hovedsak den samme kommunestrukturen på Hedmarken som for 50 år siden, mens verden har forandret seg ganske mye. Vi opplever våre kommuner som gode i seg selv, men vi blir bedre av å bli sammenslått, sier Martinsen.

Det han holder imot de interkommunale samarbeidene, er at politikerne får seg forelagt likelydende forslag til vedtak, og opplever at det politiske spillerommet blir ganske lite.

Tyngdepunkt

Martinsen er også besnæret av tanken om at en sammenslått storkommune med Hamar, Stange og Løten vil få 50.-60.000 innbyggere, og dermed står bedre rustet i konkurransen rundt Mjøsa og mot andre byregioner på Østlandet.

– Det handler om å ta en posisjon i Innlandet og være en av de sterkeste regionene i stor-Oslo. Selv om det ser vanskelig ut nå å komme noen veg, kan vi ikke kapitulere. Hamar må uansett være mer aktiv, spille inn positive sider ved sammenslåing overfor nabokommunene, og være tålmodig, sier Martinsen.

Hamar kommune har takket ja til invitasjonen fra Stange kommune om å delta i et prosjekt for å sondere mulighetene for en sammenslåing.

Les også
NYHET * Vil du ha storkommune? Si din mening her.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00