Det er langt fra storbytilstander på Hedmarken, men likevel uhyggelig når unge gutter barker sammen i sentrumsgatene i Brumunddal etter skoletid. Fem-seks politibetjenter måtte aksjonere for å stanse gateslagsmålet mens brumunddølene var på veg hjem fra skole og jobb en fredag ettermiddag.

I Elverum er det økt rusmisbruk i ungdomsmiljøet som skaper bekymring samtidig som Elverum også er i toppen av ung vold-lista til politiet i Innlandet. Det trenger ikke være en sammenheng mellom økt rusbruk og vold, men det er nærliggende å tenke i disse baner.

Det gjør Ringsaker-politiker Odd Amund Lundberg som på Senterpartiets landsmøte nylig gikk på talerstolen og uttrykte sin store bekymring for økt rusbruk blant barn og unge. Sammen med opposisjonspartiene Frp og Pensjonistpartiet krever ordførerkandidat Lundberg en redegjørelse fra kommuneledelsen i kommunestyrets møte 12. april.

Opposisjonen vil ha en bred orientering etter en rekke alvorlige voldshendelser i Ringsaker med skoleelever involvert. Innlandets største kommune topper politiets statistikk over antall voldstilfeller med barn og unge involvert. 61 voldshendelser som endte med politianmeldelse er bekymringsfullt.

Den økende volds- og rusbruken i Ringsaker var også årsaken til at opposisjonen i fjør høst foreslo å bruke nærmere seks millioner kroner på å ansette sju miljøterapeuter i det kommunale skoleverket. Forslaget fikk ikke flertall. Men nå søker Brumunddal ungdomsskole etter en ungdomsveileder i full stilling.

Ordfører Anita Ihle Steens (Ap) svar på hvorfor hennes part stemte imot er ikke overbevisende. Ja, de fleste unge i Ringsaker utøver verken vold eller ruser seg. Men det er ikke noe argument for ikke å sette inn nødvendige tiltak overfor de få som forstyrrer et trygt og godt læringsmiljø.

Opposisjonens forslag om å ansette miljøterapeuter er et tydelig uttrykk for at grunnskolen ikke lenger er den trygge læringsarenaen den skal være. Når elever bankes opp i skolegården, langs skolevegen eller på ungdomstrinnets utdanningsmesse, kan det resultere i at barn og unge ikke lenger vil gå på skolen. Utrygge læringsmiljøer fører til dårligere læringsutbytte og mistrivsel. Ringsaker-skolen scorer ikke bedre på nasjonale prøver enn at kommunen bør ta dette på alvor.

Foreslår 90 dagers samfunnsstraff etter knivdramaet på McDonalds

All volden skjer ikke i tilknytning til skolen. I fjor ble en ung gutt knivstukket på et spisested i Brumunddal. I 2021 ble en ung gutt utsatt for grov vold på idrettsanlegget Sveum. HA har fortalt om unge gutter som ikke tør gå ut etter skoletid i frykt for å bli ranet eller banket opp. Foreldre kan ikke tillate seg å overlate oppdrageransvaret til politiet, rektorer, lærere og idrettsledere. Det er på tide å komme på banen å få kontroll over den viktige kampen.