Jeg ser i HAs debattsider at jeg har fått ei tilbakemelding "Ulven er ikke truet" på mitt innlegg "Nei til fortsatt massedreping av ulv".

Tilbakemeldinga er ikke så interessant ved at den mer forholder seg til hva forskjellige politiske øvrigheter har ment og bestemt enn til hva som er rett og riktig og fakta i naturmiljøet.

I et land som Norge burde det sjølsagt være slik at øvrighetas beslutninger var positivt førende, men følger en med i mediene så er det hver eneste dag eksempler på tildels grove feil og dårlige beslutninger fra denne øvrigheta - som igjen påfører folk plager og ulemper og i NAV-skandalen til og med feilaktig fengselsstraff!

Vår stortingspresident erkjenner at Stortinget ikke har god nok tillit i folket, og at det må arbeides for å gjenopprette denne.

Både tidligere regjeringer og spesielt den vi har nå har påført oss "vanlige folk" og samfunnet store problemstillinger. Den nå aktuelle klima- og miljøstatsråden fra Ap har med rette fått hard kritikk fra en av sine forgjengere - Ola Elvestuen fra V.

Og nå har Oslo tingrett den 13. januar 2023 og nok en gang stoppet den planlagte ulvedrepinga, og ved det fastslår retten egentlig at det Klima- og miljødepartementet driver på med er ulovlig.

Departementet må derfor sammen med meningsfellen Utmarkskommunenes Sammenslutning betale Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr deres sakskostnader!

De store rovdyra bjørn, gaupe, jerv og ulv har vært i norsk natur i tusenvis av år, de hører hjemme her, og de har rett til et liv.

Dette satt opp mot at alle disse står på den norske rødlista fra Artsdatabanken - ved at brunbjørn, gaupe og jerv er sterkt truet, og at ulven er kritisk truet.

Ei betydelig endring i naturforvaltninga må til!