År for år har det blitt tryggere å ferdes på norske veier. År for år har antallet drepte i trafikken gått ned. Men i 2022 skjedde det noe.

Fra en ulykkesommer gikk vi inn i en høst med flere dødsulykker enn på mange år. I november alene omkom 14 personer. Det er 10 flere enn s­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­amme måned i 2021. Fra januar til november har 111 mennesker mistet livet.

Teoriene bak økningen har vært mange. Mer risikoadferd, uoppmerksomme sjåfører, utrente MC-førere.

Fordi årsakene bak ulykkene ennå ikke er ferdig gransket, skal vi ikke spekulere. I stedet må vi gjøre det hver og en av oss kan: Redusere risiko.

Det betyr noe hva hver og en av oss gjør ute på veien. Som sjåfør har man et stort ansvar. Moderne biler, fullstappet av teknologi og støttesystemer, burde bety at ulykkene blir færre.

Men nyere biler har også store skjermer og mange funksjoner som er flyttet fra fysiske brytere til berøringsskjermen. Disse vet vi kan være vanskeligere å betjene. I tillegg slurves det mye med mobilbruk. Her må hver sjåfør være bevisst på hvor vi har vår oppmerksomhet til enhver tid.

Ofte er det små marginer som skiller om en ulykke får et dødelig utfall eller ikke. Ett sekunds uoppmerksomhet kan ha store følger.

Nettopp fordi konsekvensene ved et uhell kan være fatale, er vi også opptatt av at veiene skal hjelpe oss som sjåfører så mye som mulig. Gjør du en feil, må veien være utformet slik at den hjelper deg hente deg inn, eller begrense skade.

Ryddet sideterreng, god oppmerking, fysiske skiller mellom kjøreretningene, rekkverk som møter dagens standarder – kravene til veinettet er mange.

Fra en ulykkesommer gikk vi inn i en høst med flere dødsulykker enn på mange år. I november alene omkom 14 personer. Det er 10 flere enn s­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­amme måned i 2021. Fra januar til november har 111 mennesker mistet livet.

Stig Skjøstad, NAF-sjef

Dessverre er det store mangler i dag. Av 44.000 kilometer fylkesvei vet vi at rundt 14.000 kilometer av disse er for smale. Av 10.000 kilometer riksvei mangler en tiendedel gul midtstripe.

Alt henger sammen med alt, hver fall i trafikken. Trafikksikkerhet er summen av det hver og en av oss gjør, og den infrastrukturen samfunnet stiller til rådighet. 2023 må bli et år der vi tar dette inn over oss, både som enkeltpersoner og som samfunn.

Derfor har vi et nyttårsløfte: Vi skal gjøre vårt. Gjennom kursing av sjåfører, både de helt ferske som kommer til øvingsbanene våre, og seniorer som kommer til oppfriskningskurs.

Gjennom MC-programmet, gjennom aksjoner for tryggere skoleveier.

Og vi håper å få alle våre 500.000 medlemmer med på forsettet. Slik kan vi gjøre en forskjell, for et tryggere 2023.