Leder i Nasjonalforeningen Hamarregionen demensforening Helle Jordbræk ønsket alle velkommen.

I løpet av timen som møtet skulle vare fikk representanter fra Stange, Hamar og Løten kommuner sine minutter til å fortelle hva de forskjellige kommunene gjør for mennesker med demens.

Utfordringer i frivilligheten

Leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret Innlandet, Elisabeth Skarderud, innledet med å fortelle om situasjonen mellom frivilligheten og politikerne.

– Det er helt klart utfordringer i frivilligheten og at frivilligheten ikke er der som politikerne ønsker. Nå er det viktig å se på hvordan frivilligheten og det offentlige kan samarbeide, definere ansvar og være bevisst på at frivilligheten baseres på lyst og ikke på tvang.

– Frivillige har ikke noe ansettelsesforhold og kan slutte når de ønsker. Det er et gode, men også en utfordring i oppgaver der man trenger kontinuitet. Jeg har et forslag om at Hamarregionen demensforening kan ta ansvaret for å kontakte næringslivet for å tilby kurs, slik at dette arbeidet ikke faller på demenskoordinatorene. At de kan gi sin valgkomité i oppdrag å finne to personer som har dette som frivillig oppdrag.

– I tillegg kan de ha tett dialog med demenskoordinatene etter hvert som de får inn personer på kurs, sier Elisabeth Skarderud.

Har holdt 18 kurs

Løten kommune er en driftig kommune, som har holdt hele 18 kurs innen demens.

De sender årlig rapport til fylkeskontoret over antall kurs og hvilke bedrifter som er kurset. En oversikt som tydeligvis fungerer.

Guro Brenden fra kommunen føler kommunen gjør en god jobb på dette feltet.

– Det er en demenskoordinator som holder kursene sammen med en representant fra Hamarregionen demensforening, og vi synes det fungerer veldig bra. Kommunene er forskjellige og det er viktig å ta hensyn til det, sier Guro Brenden.

Løten kommune er i en prosess der de utvikler sentrum til å bli mer demensvennlig, i samarbeid med «Sjelden hørte stemmer» som består av personer med demens og pårørende. Kommunen jobber også med en boligpolitikk som gir bomuligheter på tvers av generasjoner.

– Så må vi ikke glemme at også eldrebølgen må ses som en ressurs og ikke omtales en utfordring. Samfunnet er i stadig utvikling og brukergruppene endrer seg, noe som gjør at det må være fleksible tilbud, sier Løtens ordfører Marte Larsen Tønseth.

Har følt på sårbarheten

Stange kommune har følt på sårbarheten ved at et demensvennlig samfunn avhenger av en demenskoordinator, eller en person med ansvar. Ved sykdom stopper arbeidet opp, og da er det tungt å komme i gang igjen. De fikk inn en person fra eldrerådet, etter modellen fra Løten kommune. Under pandemien ble det lite med kursing.

Silje Gillund fra Stange kommune mener kommunen er på gang med noe bra.

– Vi erfarer at det å holde kurs ikke er problemet, men å få bedriftene/servicenæringen til å si ja takk til kurs er en utfordring. Bedriftsledere stiller ofte spørsmål om hvordan de kan gi en verdig overgang for ansatte som rammes av demens og det viser jo en viktig side ved det å tilby kurs. Vi synes vi opplever en ny giv, og er glade for å ha fått med én ressurs til som kan bidra i dette arbeidet, sier Silje Gillund.