Den har for lengst skrevet seg inn i norsk jernbanehistorie, føljetongen om Follobanen. Ikke bare fordi prosjektet er regjerende mester i forsinkelser og overskridelser. Også håndteringen de ansvarlige lederne har vist i møte med den ene ubehagelige avsløringen etter den andre, fyller så altfor godt fordommene mot konkurranseutsettelse av viktig infrastruktur.

Blant mange andre forklaringer på hvordan alle sjefer fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård og nedover kunne ha unngått varsler og forbehold helt frem til åpningen, ligger trolig frykten for ikke å levere på tidsfristen en presset aktør kjenner altfor godt.

Den spektakulære bråstansen vi i stedet ble vitne til da underleverandør etter underleverandør ble kastet på skinnegangen i håp om at 44 Bane Nor-direktører skulle gå fri, kan imidlertid ha én svært positiv side ved seg.

Tirsdag slapp i hvert fall en strime av håp ut gjennom den så langt mørklagte tunnelen. Vi håper det er lyset fra den andre siden av en mislykket samferdselssatsing.

Bane Nor var av de mange selskapene som veltet ut av FrPs og Høyres Brio-kasse i Erna Solbergs første regjeringsperiode. Selskapet så dagens lys samtidig som resten av det daværende Jernbaneverket ble til Jernbanedirektoratet, og NSB fødte de sammenvokste flerlingene Vy, Norske Tog, Entur og Mantena. Konkurranse skulle det bli, og konkurranse fikk de.

Det gikk bare aldri i passasjerenes favør.

Selv om utenlandske utfordrere som GoAhead og SJ fikk etablere seg, er tilbudet verken blitt billigere eller bedre. VY-ansatte løper fortere mellom de perrongene de fortsatt får betjene, men har etter hva som har vist seg i Follo-skandalen falt ut av telefonlista til sine tidligere samarbeidspartnere på togdrift. Kanskje ikke så rart at de nektet å backe den første bortforklaringen, nemlig at det ikke hadde vært mulig å teste tunnelen i full skala før åpning
Ifølge VY hadde det bare vært å plukke opp røret, så hadde de stilt med togsett.

Selv om Bane Nor i utgangspunktet ikke ble rammet hardest etter oppsplittingen, preges ikke tungvekteren av rene muskler. Av de norske jernbaneselskapenes 19 kommunikasjonssjefer og -direktører, har minst ti sitt ansettelsesforhold hos dem alene. Likevel var det vanskelig å se spor etter kommunikasjonseksperter, da Bane Nor-toppen Gorm Frimannslund til slutt la ut på en spektakulær kanossagang.

I stedet for å gremmes takker vi for oppvisningen i ansvarsfraskrivelse, som med rette har svidd Ap-minister Nygård skikkelig under skotuppene. Med stadig mindre å tape, avblåser statsråden tirsdag den meningsløse markedsdelingen av Østlandet som statlige Jernbanedirektoratet i høst annonserte mellom statlige VY og deres like statlige fetter Flytoget.

Når og om pendlere fra Ski og østover får løftet om ti ekstra morgenminutter oppfylt, vites ikke.
Men nå kan både de og vi sove litt bedre om natta.