Det ufattelige er at det kan skje uten at man har utredet muligheten for å beholde de!

Hamars skolestørrelser er en viktig faktor til gode skolekulturer.

Mange flytter hit fordi de opplever skolestørrelsene her som ekstra trygge. Vi vet at større skoler vil føre til mindre oversikt over elevene, mindre tilgang på spesialrom, mer trafikk/forurensing, farligere skolevei, færre som går/sykler…

Dette preller av mot snakk om overkapasitet og effektivitet.

Hva med kvalitet? Det er feil at tilstanden på skolene er prekær. De er blant landets beste! Kvaliteten og miljøene ivaretas ikke ved å legge ned skoler. Læringsmiljøer blir større og mindre trygge, ikke mer likeverdige.

Skole er mye mer enn bygg, og de endret seg lite måneder etter valget.

Flere løsninger

Befolkningsvekst er vrient å spå. Arealer/kapasitet kan justeres ved nybygg. Greveløkka kan fylles ved økt vekst og justering av skolegrenser også mot nord og øst.

Vi har etablerte, gode skolekulturer. De blir bedre hvis de investeres i. Det er fakta. Det er langt ifra sikkert om man får dette ved å legge ned skoler og samtidig drastisk endre miljøet ved flere andre. Uavhengig av bygg. Gode kulturer er ingen selvfølge. De er mye lettere å ødelegge enn å skape.

Mandatet - en «Hvem skal ut-oppgave»?

I så fall kan det legge premisser som vanskeliggjør grundige nok utredninger.

Flertallet i utvalget er fornøyd med å ha jobbet med dette i et par år. Det avgjørende er hva som ikke er gjort!

Det er skummelt hvis det bare tar 2,5 år å rasere en skolestruktur som er en suksess. I en periode der BBL kom til makta på å love det motsatte. Hvis man gjør en enorm irreversibel feil nå, fordi prestisje og politisk strategi trumfer argumenter, vil det være tragisk og se dumt ut i etterkant. Skole er for viktig til det.

Atle Berg har brukt kommunens tall og gjort beregninger som viser at det er mulig å bygge delvis nytt på bl.a. Storhamar. Det vil gjøre også den mer areal- og driftseffektiv. Administrasjonen har tatt dette til etterretning.

Da finnes det ingen unnskyldning for at ikke kommunen utreder den muligheten. Administrasjonen har heller ikke beregnet kostnader på for eksempel utbedringer i trafikken. Er det nok SFO-plasser og grupperom med så mange elever?

Det siste håpet er om vi har nok politikere, som ikke lener seg for mye på adm./utvalget, men ser på argumentene. Som ser det opplagte, at man må utrede muligheten for å investere i skolene vi har. Ikke minst at de har mot til å stoppe hastverket.

Elevene i Hamar fortjener et mye bedre beslutningsgrunnlag. Det må trumfe et raskt vedtak

Morten Flengsrud

Invester i god skole.

Hold løfter.

Godt valg!