Jeg leser om saken i HA, og referat fra formannskapsmøte, og jeg blir opprørt. Jeg bor selv i Vestregate 32, også et hus bygd i 1899 med vernestatus.

Og jeg er stolt av å bo i det, tenk å få være en del av Hamars historie. Vestregate er en perle i Hamar. Og selv om kommunen har et overordnet mål om fortetting, så river man ikke et bebodd. vernet hus i et historisk område for å bygge et leilighetskompleks.

Et vern er ikke satt for moro skyld. Det ligger faglighet og gode begrunnelser til grunn for å få et vernestatus. Du stryker ikke det med et pennestrøk.

Det refereres fra formannskapsmøte at det er bygget et leilighetskompleks og en boligblokk på nærliggende tomter til Vestregate 34.

Siste byggeprosjekt, V'byen, ble bygget på en tomt hvor det fra før sto en falleferdig låve, ubebodd. Og ikke et fullverdig, bebodd hus fra 1899 med vernestatus.

Skulle vernet av Vestregate 34 frafalle, rives og bli erstattet av et leilighetsbygg, vil Vestregate miste sin identitet. Til politikere, man leker ikke med vår historiske arv.