Lærere er eksperter på kvalitet i skolen og elevenes beste. Vi savner fokus på kvalitet i skolen i administrasjonens rapport. Hva er godt innhold i skolen?

Hva gjør skolene i Hamar så bra?

Vi, som lager landets beste skoler i bygg som skulle vært vedlikeholdt/rehabilitert for lenge siden, vet det.

Må dette grunnlaget ødelegges? Det er vist at det er lite å spare på det økonomisk. Det er ikke bare å flytte lærere og beholde eller skape et godt læringsmiljø.

Hva er viktige faktorer for at elever skal være trygge/trives. Vi kjenner elevenes behov. Skoler med 630 elever gir ikke mer likeverd, det gir mindre oversikt, mindre trygghet, mindre handlingsrom, altså dårligere kvalitet. Mangelfull forskning kan ikke dekke over det vi som jobber i skolen har erfart.

Hvem får utfordringene med økt elevantall?

Hvem må klare seg uten nok spesialrom og gjøre risiko-analyser når mange flere elever ute gir mindre oversikt?

Hvorfor gå for to svære tre-parallellskoler, når også egen rapport fastslår at to-parallell er bedre?

Hvorfor er ikke vår profesjon spurt om råd?

Hvorfor ønsket man ikke innspill fra utdanningsforbundet Hamar?

Burde ikke rektorer få si noe? Beriker ikke de debatten?

Hvorfor gjorde BBL etter kort tid, det motsatte av løftet om å utarbeide en langsiktig plan for bygging/rehabilitering av de enkelte skoleanleggene?

Løfter må holdes. Om de ikke gjør det, må de ha meget gode svar på hvorfor.

Når politikere setter skoler opp imot hverandre, bør da ansatte ved berørte skoler være i utvalget?

Hvor mange elever er det faktisk plass til på Greveløkka?

Er det nok SFO-plasser?

Kostnadene for trafikktiltak må med i budsjettet.

Kommunen bestilte en ekstern rapport i 2016. Den konkluderte med å beholde dagens skolestruktur. Hvorfor er denne skrotet nå?

Hvorfor stole på medium-alternativet for vekst, når Hamar historisk har ligget over høy-alternativet (SSB)?

Hva med knekken i kurven fra 2027?

Hvorfor ikke fylle plasser på Greveløkka ved å flytte skolegrenser mot øst?

Dette er noen av mange ubesvarte spørsmål.

Vi får kommunens skrytemail til jul og sommeren, klapp på skulderen under pandemi, men blir ikke hørt når det er snakk om elevenes beste. Lærere er lette å herje med. Om det gjelder lønn eller arbeidsvilkår, skoleeiere vet at vi gjør jobben uansett. Vi klarer ikke annet. Vi er så glad i de barna!

Tenk om politikere brukte like mye krefter på å finne gode løsninger for elevens beste, som de nå bruker på å forsvare administrasjonens mangelfulle fasit. 

Morten Flengsrud, Utdanningsforbundet ved Storhamar skole, Hamar

Det skal effektiviseres. Når det er vist at det er lite å spare på adm. sin løsning, skiftes fokus til demografi/overtallighet. Det blir møtt med usikkerhet i vekstanslag, justering av skolegrenser og nybygg. Det er mange gode argumenter mot å legge ned. De blir neglisjert. Høringsinnspillene må besvares.

Hvordan kan man stå på samme løsning fortsatt?

Må gode skoler legges ned fordi kreativiteten og viljen stopper på enten adm. sitt forslag eller alt. E?

Står «feil» mann/parti bak alt.E? I så fall kan vel andre politikere og partier ta seg bryet med å komme med andre og bedre forslag?

Politikere må lytte til fagfolk og fakta, og være ydmyke og stille spørsmål når de synes noe er vanskelig og er i tvil. Da er man ikke i tvil om at man må utrede mer, og finne bedre løsninger enn å rasere en skolestruktur som er grunnlag for landets beste skoler.

Ikke gjør vedtak når beslutningsgrunnlaget har åpenbare og påpekte mangler

Det gir ingen mening å legge ned gode, trygge læringsmiljøer i bytte mot større, som vil gi dårligere forutsetninger for elever og lærere, og samtidig føre til bl.a. økt trafikk, flere trafikkulykker, mer forurensing, flere som blir kjørt og dårligere helse. Lite bærekraftig og dårlig politikk.

Hvorfor gamble med større skoler, når man kan investere i skoler som allerede er veldig gode, og da garantert vil bli enda bedre?

Tenk om politikere brukte like mye krefter på å finne gode løsninger for elevens beste, som de nå bruker på å forsvare administrasjonens mangelfulle fasit.

Vi vet hva vi har. Vi vet dessverre også godt hva vi ikke får, og hva som vil bli borte og ødelagt. Alle skoler kan gjøres mer areal- og driftsvennlige.

Gode utviklingsmiljøer får du ikke kjøpt for penger. Invester i bygg der de miljøene er. Det lønner seg.