Vi er like rundt hjørnet for det som etter alle solemerker blir at regjeringen går for Mjøssykehuset i Moelv. Alle politiske signaler antyder at det går den vegen.

Samtidig kommer den ene mer foruroligende meldingen etter den andre når det kommer til økonomi, både i Helse Sør-Øst og i Sykehuset Innlandet.

NRK meldte onsdag om milliardsmell for den omstridte nye skybaserte løsningen Helselogistikk i Helse Sør-Øst.

Fagforeningene i helseforetaket er svært kritiske, og har stemt mot innføringen av systemet.

Helselogistikk ligger an til å koste over 1,7 milliarder kroner, det fremkommer av dokumenter fra Helse Sør - Øst styremøter. For to år siden lød budsjettet på 700 millioner kroner, skriver NRK.

Helsenorge har fra før en kjempeskandale med store problemer gående i Trondheim. Innføringen av Helseplattformen er viden kjent gjennom medieomtale gjennom flere år.

Det har gått så galt at det nå fører til merkbare konsekvenser for pasienter. St. Olavs Hospital i Trondheim ligger på mellom 15 og 25 millioner kroner i måneden i ekstrautgifter, og pengene må dekkes inn.

Sykehuset Innlandet sliter med økonomien, og de er ikke alene om det.

Også de andre helseforetakene i det regionale foretaket sliter. I Helse Sør-Øst er det samlet 146 millioner kroner i minus i april og 700 millioner i minus hittil i år.

Det omstridte systemet Helselogistikk er nå forsinket med mer enn ett år. Dette kan få følger for de nye sykehusene; Drammen Sykehus og Radiumhospitalet. Disse er avhengige av at Helselogistikk fungerer når de tas i bruk.

For å gjøre det enda verre, er det oppdaget flere feil med systemet i forbindelse med testing. Det er NRK som melder dette.

Når det gjelder innføringen av Helselogistikk, må Helse Sør-Øst være lydhøre for kritiske røster, og ikke minst lære av feil andre har begått. Skrekkeksempelet i Trondheim bør vøre mer enn nok å vise til, selv om dette er usammenlignbare systemer.

De økonomiske sykehusutsiktene, samlet sett, er ikke akkurat lystige. Sykehuset Innlandet skal ha 40 millioner i pluss ved enden av dette året. Er det i det hele tatt realistisk?

Statsråd Kjerkol står straks klar med en beslutning. Den største overraskelsen vil være om hun IKKE går inn for Mjøssykehuset, slik tingene står nå.

Styremedlemmene i foretaket har merket seg at driftsmarginene ved de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst er nokså like, uavhengig av hvilken sykehusstruktur de har.

- Det er skremmende å se. Når Sykehuset Innlandet får en ny struktur så skal vi være i pluss. Men det er ingen garanti for når vi ser på dette bildet, sier styrets nestleder Torbjørn Almlid.

En ting er nå at det er skremmende.

En helt annen ting er hva det får å si for realismen i byggingen av et nytt sykehus.