Innlandet har ett stort sykehus, på Lillehammer. Det bør opprettholdes som viktig del av sykehus-strukturen i dette store landområdet. Innlandet har også ett sykehus som er for trangt, og som «snart» bør avløses; på Hamar.

Én mulighet er å bygge helt nytt somatisk sykehus ved siden av Sanderud psykiatriske sykehus i Stange, litt sørøst for Hamar. En annen mulighet er å bygge helt nytt «Mjøssykehus» i den sentrale kommunen Ringsaker; enten ved industristedet Moelv, eller ved Brumunddal som er den fjerde Mjøsbyen.

En tredje mulighet er å bygge ut sykehuset på Elverum til storsykehus for stor østlig del av Innlandet, som blir avhengig av at sykehuset på Lillehammer kan fungere som storsykehus for stor vestlig del. «Stor østlig del av Innlandet» vil omfatte byen Hamar, så storsykehus på Elverum vil avløse det for trange sykehuset der.

Med nytt sykehus på Sanderud – med moderate dimensjoner, blir det fortsatt «mange» sykehus i Innlandet, mye transport av pasienter mellom sykehus, og store driftskostnader.

Med temmelig stort Mjøssykehus – ved Moelv eller ved Brumunddal, blir det temmelig stor investering, som blir temmelig vanskelig å finansiere: Særlig hvis Helse Sør-Øst prioriterer store investeringer i Oslo foran stor investering i Innlandet.

Undertegnede mener altså at stor utvidelse av sykehuset på Elverum er det beste av de tre alternativene som er antydet her, med moderat investering sammenlignet med temmelig stort Mjøssykehus, og moderate driftskostnader sammenlignet med et mindre nytt sykehus på Sanderud i Stange.