Jeg vet ikke hva det er med personer i gamle Oppland, men når det gjelder fakta så har de en gen evne til å presentere befolkningstall som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

I HA presenterer en Inge Aarhus befolkningsfakta som er fullstendig på jordet og påstår opptaksområdet for et sykehus i Hamar området ligger i utkanten.

Ifølge SSB bor det i underkant av 100.000 mennesker i Hamar regionen (Ringsaker, Hamar , Stange og Løten bor det i underkant av 100.000 mennesker Hvorav ca. 33.000 i tettstedet Hamar.

I Gjøvik regionen (Gjøvik, Østre Toren, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land) bor det ca. 70.000 mennesker, hvorav ca. 17.000 i tettstedet Gjøvik.

Lillehammer regionen består av Lillehammer, Gausdal og Øyer med ca. 28.000 innbyggere hvorav ca. 21.000 bor i Lillehammer tettsted.

Det vil si at sør for Mjøsbrua (Hamar og Gjøvik regionen bor det vel 170.000 mennesker og det tilsvarer nesten halvparten av innbyggerne i Innlandet fylke.

Hvordan denne Inge Aarhus mener at tyngdepunktet ligger nord for Mjøsbrua så har han et forklaringsproblem.

Derav kan en da spørre; skal den minste av regionen i Mjøs området (Lillehammer regionen) få to sykehus, ett på Lillehammer og ett 3 mil lenger sør, men de to største regionene i Mjøs området ikke skal ha noe sykehus???

Og når vi allikevel er inne på usakelige innlegg så utmerker jo to personer fra Moelv seg. Disse fremstår som ganske desperate i sine konklusjoner.

SvenE Godager