Det må en kunne si, fordi systemet krever at en driver sjukehus med overskudd for å ha overskudd nok til å delfinansiere utbygging og investering.Syk finansiering av sykehus.

Det betyr at våre sjukehus som har store underskudd, økende ventelister, personalmangel må behandle færre pasienter, få enda lengre ventelister og slite ut de ansatte enda fortere for å få råd.

Vi kan krangle i årevis om hvor nytt sjukehus skal ligge. Hva hjelper det når det mangler penger og reglene AP. H og FRP har vedtatt gjør at en ikke får bygget fordi en mangler penger.

Dette kan ikke fortsette. Vi skal behandle pasienter for at de skal bli friske, ikke for at budsjettet skal balansere. Nødvendige investeringer kan ikke gå på bekostning av pasientene vi bygger sjukehus til. Stortinget må kunne bestemme at det skal bygges nytt når det er behov for det og ha ansvaret for å sikre penger nok til bygg, medisinsk og teknisk utstyr og bemanning

Når køene vokser og sjukehusene må kutte, rammer det pasienter og ansatte og våre felles sjukehus dårligere. Da vil mange som har trygg økonomi søke til private tilbud. Forståelig nok, men dette tapper både vårt felles helsevesen for penger og fagfolk. Systemet er skreddersydd for

Det går an å forstå at Høyre og Frp vil ha det slik , men hvorfor vil AP det Og SP det? Når har dere flertall sammen med SV for å skrote dette skadelige systemet.