I HAs leder mandag 20. mars kokes SV sin sikkerhetspolitikk ned til det enkle punktet at vi ikke lenger er for utmelding av NATO, og at SV med det kan melde seg inn i Arbeiderpartiet.

SVs årelange debatt om sikkerhetspolitikk er ikke lett å oppsummere i en enkel overskrift, så her er vårt bidrag til å forklare hvorfor SV fortsatt er et nødvendig rødgrønt alternativ.

For det første; til tross for vedtaket om NATO står fortsatt SVs politikk ved lag, akkurat slik den presenteres av vår egen Hans Olav Lahlum i HA.

Vårt mål har vært et samlet nordisk samarbeid, og mindre avhengighet av USA og imperialisme. Vårt veivalg har nå klargjort SVs politikk etter at kortstokken har blitt betraktelig stokket om av de siste årenes utvikling både i Europa og utenfor.

For det andre; valget i 2021 viste klart og tydelig at folk syntes åtte år med høyrepolitikk var nok, og at det var på tide å omstille samfunnet i en mer rettferdig retning.

Én av grunnene til at regjeringspartiene nå sliter på målingene er at de ikke har klart å levere den sosiale politikken som velgerne deres forventet.

Vi tror at regjeringa hadde fått mer igjen ved å gripe fatt i det folk opplever som de aller største utfordringene for tiden, blant annet strømpriskrisen og økende ulikhet. Det vi trenger er en politisk ledelse som sørger for at de som trenger hjelp får det.

SV er villige til å prioritere tiltak som løfter de på bunnen, ved blant annet å øke ytelsene og vrake den feilslåtte arbeidslinja.

For det tredje; til tross for å omtales som et styringsparti virker både AP i samarbeid med SP ute av stand til å ta styringa i møte med klimakrisa.

Mandag kom også den siste rapporten fra FNs klimapanel, som viser de siste stråene verdens ledere kan gripe etter for å sikre oss en levelig klode. Arbeiderpartiet og SV deler en stolt tradisjon med internasjonal solidaritet, og nå kreves det at vi tar ansvar, slik at det ikke blir verdens fattigste som må betale prisen for vårt overforbruk.

Heldigvis vet vi hvor godt det kan gå når AP og SV finner sammen i kommunestyrer, fylkesting og Storting.

Vi håper derfor at Arbeiderpartiets representanter i Hamar og resten av landet tar til seg invitasjonen som Kirsti Bergstø kom med i sin første tale som leder.

Vi er klare til å søke samarbeid, vi er klare til å samle flertall for sosial fordeling og rettferdig grønn omstilling. Derfor trenger vi en tydelig og sterk stemme på venstresida.