Jeg er takknemlig for at Hamar har engasjerte og kompetente fagfolk, som med respekt for Hamars historie og særpreg har utarbeidet en alternativ skisse for utbyggingen i Godsområdet.

De fleste er vel enige i at denne planlagte utbyggingen er en stor og viktig sak for byen. "Hamar trenger Science Park," sto det i HA i går. Ja, Science Park, og utbyggingen av hele Godsområdet er et viktig prosjekt, og kan komme til å bety mye for byen framover.

Men det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Byen må forvente at Bane Nor utarbeider planer som betyr en mer skånsom, respektfull og framtidsrettet utbygging enn det de har lagt fram til nå. Viktige nye grep må være:

  • at siktlinjene i den nye bydelen blir reelle (dvs. lages bredere) -
  • at bebyggelsen trekkes lenger tilbake fra strandkanten -
  • at gangstien langs vannet må bli bredere enn prosjektert -
  • at Science Park må få menneskelige proporsjoner -

Hør på fagfolkene som kjenner byen og viser omsorg og engasjement for byens framtid. Lag passasjer og veier med god sikt til Mjøsa, skap åpne og innbydende fellesrom som folk vil oppsøke og trives i.

Takk til byentusiastene!