Vi som har jobbet for bevaring av Storhamar skole hørte tidlig av ledende politikere at de ønsket barnehage på Storhamar.

I flere sammenhenger hørte vi dette, barnehage og park. Dette var noe av grunnen til våre påstander om at konklusjonen på utredningen bestemt før man hadde startet. Hamar trenger flere barnehageplasser! Nå får vi bekreftet at vi hadde rett.

Storhamar skole har fått helt andre forutsetninger for liv, enn det den hadde for 3 måneder siden. Det er interessant.

Usikkerhet rundt befolkningsvekst- Vi har i 2 år blitt møtt med følgende argumenter for å legge ned Storhamar skole, her hentet direkte fra sluttrapporten i skolestruktursaken:

Det er ikke planlagt med større boligutbygging i Storhamar skolekrets.

Det som er litt merkelig er at det i samme rapportogså står:

Selv om det er planlagt boligutbygging i alle tre skolekretsene, er det svært usikkert når boligutbyggingen realiseres og hvordan demografien endrer seg med boligutbygging i dette området.

Storhamar krets ble for 3 måneder siden vurdert som et område med «fortetting». Ingen nye byggeprosjekter kunne bidra til flere barnefamilier.

Aksjonsgruppen prøvde å argumentere for at det blant annet er mange attraktive eneboliger bebodd av eldre i kretsen, som naturlig nok vil bli byttet ut med barnefamilier med tiden. Det har tradisjonelt sett vært en krets med stor tilflytning og en skole med godt rykte som trekker søkere fra andre steder i byen.

Nå som utvalget har startet på utredning av barnehagestruktur, kan vi lese at de mener det er et sterkt grunnlag for barnehage på Storhamar, blant annet sier de: Vi ser at når eldre innbygger flytter ut, er det ofte småbarnsfamilier som flytter inn. Og barnehager skal bygges der folk bor..

Bygget i seg selv. Sluttrapporten for ny skolestruktur sier: Storhamar skole er den skolen som er i bygningsmessig dårligst stand.

Helt i siste fase av utredningen ble vi møtt med dette argumentet, skolen er i katastrofalt dårlig stand og må legges ned.

Ja, bevaring av Storhamar har for oss absolutt handlet om å få en ny skole, etter kommunens krav til fleksibilitet, ikke bevare bygget slik det er i dag.

Dette beviste vi også var økonomisk mulig, noe kommunedirektøren til slutt var enig i. Flertallet av politikerne oppfattet det bare ikke. De hørte bare «gammelt bygg, dyrt og drifte».

Saksfremlegg barnehagestruktur: Vi ser imidlertid at Storhamar skole bør vurderes og at det der burde være plass til en 8 avdelings barnehage, enten i dagens bygningsmasse eller i nybygg (her er det på plass med en emoji med store øyne).

Ja, man kan jo undre seg, hvordan det nå plutselig er grunnlag for å vurdere bygget som barnehage? I dagens bygningsmasse? Tomten er på 23.000 kvm, og kravet til en 8-avdeling-barnehage er på 7.000 kvm, det burde da finnes andre alternativer.

Dette var helt klart bestemt lenge før den grundige og kreative prosessen vi har vært vitne til.

Vi ser at argumentene de tidligere brukte for nedleggelse, nå brukes for å bygge opp under bruk av skolen som barnehage.

Heidi Bø

Behov for barnehage, ikke skole. I saksfremlegget til barnehagestruktur står det at det er 254 barn i kretsen som danner grunnlag for behovet for barnehage.

Er det grunnlag for en barnehage på 254 barn, burde det vel også være muligheter for en barneskole i kretsen? 254 barnehagebarn – i vårt hode er det 254 førsteklassinger.

I arbeidet med skolestruktur har vi poengtert at den kapasiteten de planlegger for på Hamar Vest vil bli for liten med tanke på alle som ønsker å flytte til kretsen.

De stengte forresten to barnehager, men har nå åpnet dem igjen. Det gir ikke barnefamiliene trygghet og mulighet for å planlegge langsiktig.

Greveløkka skole er for liten til å ta inn alle de som nå vil ha den skolen som sin nærskole. Vi har også sett at det ikke har blitt tatt noen høyde for flyktninger.

I barnehagestrukturen står det i midlertidig i saksfremlegget at det er viktig med god kapasitet: Sannsynligvis vil ikke alle innbyggerne benytte barnehageplasser, men det må i tillegg være kapasitet til å gi flykninger barnehageplasser. Skole derimot, vil de ikke få.

Absurd og frustrerende, ikke overraskende. For oss som har stått med begge beina godt plantet i skolestruktursaken, blir det veldig absurd å følge barnehageplanleggingen.

Vi ser at argumentene de tidligere brukte for nedleggelse, nå brukes for å bygge opp under bruk av skolen som barnehage.

Det har dog gitt oss enda større tro på at det er grunnlag for å beholde Storhamar skole som barneskole i en krets med stor vekst og tilflytning.

Godt det er valgkamp snart!