Nå har det vært store forventninger om å få et nytt hovedakuttsykehus for Innlandet til Moelv. Det har sett ut og blitt forstått dithen at dette nå var nærmest avgjort for ikke så mange måneder tilbake.

Nå ser det ut til at dette ikke er så klart lenger.

Hva skjer? I statsbudsjettet så står det under avsnitt nødvendig med omstilling følgende som jeg har bitt meg merke i:

Etter at statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem har en høyere pris- og lønnsvekst gitt lavere realvekst i driftsløyve til de regionale helseforetakene for 2022. Kostnadsøkningen blir ikke kompensert i 2023. Det høye kostnadsnivået vil påvirke sykehusøkonomien også i 2023.

For å tilpasse seg den økonomiske situasjonen må helseforetakene derfor sette i gang omstillingstiltak. Helseforetakene må også vurdere om investeringsprosjekt som ennå ikke er vedtatt må bli utsatt.

Denne regjeringen har stort sett holdt på å reversert det de ikke har kommet på selv, og jeg utelukker ikke noen ting i denne saken heller.

Lars Svendstad, Kommunestyremedlem for Ringsaker FrP, Rudshøgda

Det som står med uthevet skrift skaper i mitt hode bekymring for Mjøssykehuset. Samtidig som man nå holder på med utredning av null pluss alternativet.

Det betyr at man nå bedriver et politisk spill hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet har regien. Senterpartiet ved Vedum har vel aldri ønsket et nytt Mjøssykehus.

Nå ser det ut til at helseminister Kjerkol også kan helle i samme retning. Denne regjeringen har stort sett holdt på å reversert det de ikke har kommet på selv, og jeg utelukker ikke noen ting i denne saken heller.

Det vil bety at vi kan ende opp med den sykehusstrukturen vi har i dag som de aller fleste av oss har sett ikke fungerer.

Det vil bety at vi også i fremtiden kan bli sendt rundt om på de forskjellige sykehus som pakkepost ettersom hva slags skader man har. Hvem ønsker at det fortsettes på den måten?

Dette er etter mitt skjønn SKANDALE i beste fall å utsette noe som har vært utredet i årevis og brukt flere hundre millioner kroner på. Står hele Mjøssykehuset i spill?

En kan spørre seg hva som er viktigst i denne prosessen? Det ser ikke ut til at det er fokus på pasientene i hvert fall, men kanskje dagens sykehusadresser er viktigere, eller er det økonomien?

Blir ikke dette avgjort før valget til høsten, så er jeg redd dette kan bli en trist sak for Innlandet!