I en uformell del av programmet har HA-sporten fått bekreftet av flere personer som deltok at Inge Andersen mente Hamar kunne glemme OL i 2022. HA-sporten har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med Andersen, som ikke vil kommentere uttalelsene eller at de har skjedd.
«Ingen ting er avgjort med tanke på plassering av fremtidige OL-øvelser og -anlegg. Dette er det altfor tidlig å ha en mening om. Det er lagt frem en skisse fra Norges idrettsforbund og Oslo kommune om hvordan øvelsesfordelingen skal være. Dette vil senere bli gjenstand for en diskusjon mellom Oslo kommune, Staten og Idrettsforbundet. Inge Andersen ønsker ikke å uttale seg i saken på det nåværende tidspunkt, men vil vurdere dette når han får skriftig tilgang på de eventuelle uttalelser HA refererer til», skriver informasjonsmedarbeider Geir Owe Fredheim i et svar.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00