HA-sporten jobbet i hele går for å få styrets kommentar til vår faktaopplysning om at ytterligere fem jenter vil slutte på Stanges J16-lag som følge av trenerkonflikten i klubben hvor J16-treneren skjelte ut hele laget med en språkbruk som kan karakteriseres som kjønnsdiskriminerede. Først nærmere klokka 23 i går kveld kunne Wolla komme med et svar på mail.

Tillit?

Til slutt i det svaret sto det at klubben nå vil innkalle til et ekstraordinært årsmøte i både fotballgruppa og hovedlaget i Stange Sportsklubb.

– Jeg registrerer det massive presset som nå legges på oss som styre gjennom media for å endre beslutningen om å la treneren fortsette. Hvis man lar seg presse til å handle i strid med sin overbevisning, har man etter min mening ikke integritet for å fylle tillitsverv. Når det er sagt er styret avhengig av tillit blant medlemmene. Derfor vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i SSK i løpet av de første dagene for å avklare om styrene fortsatt har tillit. Om dette viser seg å ikke være tilfellet må vi ta konsekvensen av det og overlate vervene til noen som medlemmene mener er tilliten verdig. Med det engasjementet for klubben som mange nå legger for dagen, så bør det gå greit å få på plass nye styrer, skriver Wolla.

Fem til?

HA-sporten har fått bekreftet fra tre ulike kilder at minst fem jenter til vil slutte på J16-laget etter Dana Cup. Det betyr i praksis at laget er i ferd med å rakne.

Står ved beslutningen

Styreleder Wolla kommenterer den saken slik i mailen sin:
– Jeg tar til etterretning at noen av jentene vil slutte på laget, og beklager naturligvis dette. Det har vært massiv flyt av informasjon i både media, på sosiale medier og på den lokale ryktebørsen. Til tross for et omfattende gravearbeid registrerer styret at det ikke har kommet nye opplysninger som rokker ved vår beslutning. Styret ser samtidig at profesjonelle og private meningsbærere baserer sin oppfatning på antakelser og bruddstykker av den helheten som vi som styre må og skal forholde seg til. Som alternativ til voksen og saklig debatt er det lagt nedslående mye innsats i kritikkverdige forsøk på feilinformasjon for å stille den omtalte treneren i dårligere lys, noe vi inntil videre ikke kommenterer. Dette påvirker likevel klart det laget det gjelder. Vi har fra styrets hold forsøkt å holde jentene skjermet fra å bli eksponert i media, mens andre på sin side tilsynelatende bevisst spiller på det kortet vi like bevisst lar ligge. På denne måten er det nærmest umulig å avverge en splittelse i laget, utløst av lojalitetsavveininger mellom meningssterke foreldre, lagvenninner og trenere, skriver Wolla.– Norge er et fritt land. Hver og en har lov til å mene sitt. Jeg synes ikke denne saken skal ligge i en skuff. Beslutningen deres må være basert på at saken tåler dagens lys, svarer Svein Jota.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00