Seks syklister er sendt til legesjekk på legevakta på Rena etter at de drakk vaskemiddel før start. Alle de seks er norske syklister.

Alle syklistene i dagens FredagsBirken fikk utdelt en boks med vaskemiddel fra Omo Colour før start som en reklameartikkel.

- Noen syklister har misforstått hva dette var, og har blandet det i drikkevannet sitt. Men dette var en reklameartikkel med vaskemiddel, og skulle naturligvis ikke drikkes, forteller presseansvarlig Ingunn Rønningen Kleven til h-a.no.

- Hva har skjedd med syklistene?

- De er etter det jeg vet sendt til legevakta for sjekk. Hvordan tilstanden deres er, vet jeg ikke, sier hun.

Sannsynligvis har ingen av de seks fått alvorlige skader etter å ha drukket vaskemiddelet, men de har fått ubehag etter fadesen.

Arrangøren sier vaskemiddelet var merket, og at syklistene fikk beskjed om å ikke blande det i drikkevannet.

Nå har imidlertid arrangøren satt opp store skilt for å unngå at andre gjør samme feil, sier Kleven.

– I og med at dette vaskemiddelet er spesielt utviklet for treningstøy, tenkte vi det var relevant å gi til våre deltakere. De kan bruke det til å vaske sitt treningstøy etter arrangementet, forklarer hun.

Det er Lilleborg som fører Omo i Norge.

Arrangøren forteller at det har gått bra med alle seks, og at noen av dem har lagt i veg på turen fra Rena til Lillehammer.

Beklager

– Vi beklager på det sterkeste at folk har misforstått og trodd at dette er en sportsdrikk. Vi håper de berørte er tatt godt hånd om. Vi har vært i kontakt med Giftinformasjonen i dag. De sitter på all nødvendig dokumentasjon om produktet og har bistått de involverte i saken, sier informasjonssjef Anne Gjemdal.

– Hvor mange har fått reklameartikkelen?

– Dette er blitt delt ut sammen med startnummerne så det er nok mange, men vi håper ikke mange andre gjør som de vi nå har sendt til legesjekk. Vi har forøvrig merket vaskemiddelet og påpekt at dette ikke må blandes i drikkevannet, sier Kleven.

Det skal ikke være noen stor fare for de involverte.

– Omo Aktiv & Sport er et flytende tøyvaskemiddel, og det er ingen helsefare knyttet til å svelge det. I sikkerhetsdatabladet for produktet står følgende: Ved svelging, drikk to til tre glass vann eller melk, og kontakt lege, sier Gjemdal.

De håper ikke mange har misforstått innholdet i pakken.

– Produktet er merket i henhold til et strengt regelverk. Vi mener også at det tydelig fremgår at dette er et vaskemiddel - det er understreket på etiketten på forsiden. Når folk likevel har misforstått, tar vi det til etterretning, og beklager igjen det inntrufne, sier Gjemdal.

De seks syklistene er kjørt til legevakta på Rena. De er sannsynligvis ikke alvorlig skadet, men de har fått ubehag etter fadesen.

Vaskepulver til klesvask er lite farlig å smake på. Det kan føre til sårhet i slimhinnene i munn og svelg. Ved svelging av litt større mengder kan kvalme, brekninger og oppkast oppstå. Søl i øynene kan gi en irritasjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00