Sportslig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, sier til budstikka.no at de først valgte å ta avgjørelsen til etterretning, men at de fant ut at at avgjørelsen var helt feil. Derfor anker de, forteller Sørensen til Budstikka.

Dette sa han til TV 2:

– Vi mener dette er så feil det kan bli. Vi har vel ikke de helt store forhåpningene, men vi må bare gjøre det, for dette er fullstendig feil. Det vil gnage og irritere hvis vi ikke gjør det. Vi har respekt for avgjørelsen, men av og til så er avgjørelsen som blir tatt feil, og da må vi si ifra, sier Nicolay Sørensen til TV 2..

Sørensen forteller at de vil sende inn en skriftlig anke søndag. Dette er meddelt ishockeyforbundet.

En anke vil bli behandlet av appellutvalget i Norges Ishockeyforbund.

BEGRUNNELSEN FRA FORBUNDET

Lørdag ettermiddag kom denne avgjørelsen fra Norges Ishockeyforbund:

"I denne situasjonen anser NIHF at kampens dommere har opptrådd korrekt og i henhold til regelverk.  De foretar en umiddelbar avgjørelse ute på isen. Det blåses for mål, men som følge av en umiddelbar usikkerhet signaliserer de også at de vil se video av hendelsen. Dommerne avtaler så seg i mellom hva de ønsker å se på – en aktiv håndbevegelse fra hvit 16. Videobildene viser etter dommernes oppfatning at pucken treffer hvit 16 sin hånd/underarm/arm, etter at han har beveget armen sin aktivt i retning puckbanen. Dette vises gjennom bilder fra flere repriser og vinkler. Dommerne går deretter ut og viser tegnet for «no goal».  

NIHF henviser til regel 99 vii, når det gjelder hjemmel til å benytte videobilder. Der heter det:   

Følgende situasjoner er gjenstand for vurdering av videomåldommer (se Regel 45-iii for andre tilfeller): Pkt 4: At pucken er styrt eller slått i mål med vilje med hånden eller foten eller med vilje styret eller slått inn i målet med en hvilken som helst kroppsdel av en angripende utespiller.  

Videre heter det i regel 99 at: I de tilfeller hvor videogjennomgang ikke kan gi en klar konklusjon, skal hoveddommerens opprinnelig beslutning gjelde. 

I dette tilfellet mener dommerne at videoen gir konklusjon slik at en omgjørelse av beslutningen på isen må foretas. Dette er således også i henhold til regelverk, ref regelen over.  

Når det gjelder selve vurderingen så henvises det til Regel 97, der det heter: 

Regel 97 ANNULLERING AV ET MÅL  Ingen mål blir godkjent hvis en spiller på det angripende laget med vilje sparker, kaster, slår med hånden eller på en annen måte styrer pucken i mål, bortsett fra via egen kølle, selv om pucken forandrer retning på hvilken som helst spiller, målvakt eller dommer.  

Vurdering NIHF kan ikke se at avgjørelsen det er protestert på i denne saken er en regelteknisk feil. Etter vårt syn handler det om en skjønnsmessig avgjørelse foretatt av kampens dommere basert opplevelsen og den dokumentasjonen som var tilgjengelig der og da. På dette grunnlaget fattet kampens dommere en avgjørelse slik de både er pålagt og må gjøre. 

NIHF ønsker ikke å åpne for en praksis der dommerens skjønn kan etterprøves i ettertid. Dommerne er pålagt å ta mange avgjørelser under kamper. I Regel 99, som det er henvist til, mener NIHF det påligger dommerne å foreta denne skjønnsmessige vurderingen.  

NIHF ønsker ikke å åpne for en praksis der dommerens skjønn kan etterprøves i ettertid.  

Konklusjon: Protesten fra Frisk Asker avslås.  

Ovenstående vedtak kan appelleres til NIHFs Appellutvalg."

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00