«Helt siden styret i klubben varslet en mulig begjæring om oppbud har det vært jobbet dag og natt. Det har vært gjennomført oppsigelser og man har sett på hvor det er mulig å kutte kostnader for klubben, både i et kort og et lengre perspektiv. Flere grep er allerede tatt og flere vil gjøres i tiden som kommer

Nivået nå på det klubben trenger av friske penger i tillegg til de skisserte løsningene man har jobbet med sammen med HamKam yngres og andre, beløper seg til minimum en million kroner. Dette håper styret å få til ved at enkeltpersoner eller bedrifter stiller en kausjon på minimum 100.000,- kroner hver. Kausjonen skal tjene som sikkerhet for et lån klubben tar opp for sikring av likviditet inntil kostnadskuttene begynner å virke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00