• Foto: Pål Jacobsen

Erling Andreassen etterlot seg et testament etter sin bortgang 12. juli 2014. Mannen som ble født 21. november 1923, ønsket at alt han eide skulle gå til FL Fart etter at alle kostnader i forbindelse med hans bortgang er dekket. Dette gjelder fast eiendom, bankmidler, innbo og løsøre med mer.

Vangssokningen er en ekte Fart-supporter som har støttet klubben i alle år. Andreassen har selv spilt fotball i Fart og har de siste årene vært trofast tilskuer på damelagets hjemmekamper.

I HAs arkiv fra 2007 finner vi en sak fra da Farts damelag rykket opp til toppserien. I saken blir Andreassen sitert med følgende ord etter kampen: «DET FINNES ITTE tale om at det har vøri en mer dramatisk kamp på Fart-bana. Jeg har ældri før sett at folk har greni og hudd om einnan oppå der. Det var verre enn på sirkus», sa Erling Andreassen.

Lenger nede i saken står det at Andreassen bor noen hundre meter nedenfor banen og at han tilhører Andreassen-familien, som har vært sentral i Fart siden starten i 1934. Knapt noen i Øvre Vang har sett flere fotballkamper på Fart-bana enn han.

91-åringen skrev i testamentet at han ikke ønsket oppmerksomhet ved sin bortgang og begravelse, og etter det HA-sporten vet var Andreassen enslig og hadde ingen nær familie under seg.

INGEN BEGRENSNINGER

Styret i FL Fart tror det handler om et beløp på fire millioner kroner i kontanter. I tillegg kommer salg av eiendom Rekstad i Kallerudvegen 121 i Vang. Det er i testamentet ikke lagt noen begrensninger i disponeringen av det som FL Fart arver. Styret i FL Fart fikk kjennskap til brevet fra Hedmark Tingrett datert 17. juli 2014. FL Fart skriver på sin hjemmeside at den formelle prosessen i saken gjør at at det vil ta tid før detaljer rundt saken er klarlagt.

SKAL BETALE GJELD

Styret har ennå ikke tatt stilling til hva gaven skal brukes til, men det er sannsynlig at all langsiktig gjeld blir betalt. Hva resten av pengene skal bli brukt til, vil bli diskutert i årsmøtet til FL Fart. Dette skriver FL Fart på sin hjemmeside. 

Ikke spillerkjøp

Fart kan se ut til å gå framtida lyst i møte millionarven etter Erling Andreassen.

Men en lys økonomisk framtid til tross, det snakkes verken om spillerkjøp eller nyinvesteringer i anlegget på Fartbana.

– Vi har knesatt et prinsipp om at vi ikke skal betale spillere som vil spille for oss. Dette gjelder fortsatt. Noen nyinvesteringer i anlegget blir det heller ikke snakk om. Vi hadde riktignok planer om å bygge en fotballhall bak den store tribunen på hovedbanen for noen år siden, men disse ble planene ble lagt på is. Der blir nok de planene liggende, sier klubbleder Trond Kristensen.

I tillegg til pengesummen, arvet også fotballklubben en eiendom i nærheten av Fartbana. Hvor mye dette representerer i verdi, har verken Kristensen eller noen annen i eller rundt Fart spekulert i.

– Det vi har gjort til nå, er å engasjere Mikkel Dobloug til å ordne alt det formelle rundt arven. Han har fått alle fullmakter. Vi har med vilje latt alt dette ligge i respekt for Erling Andreassens bortgang og begravelse. Når vi får dette på avstand, vil se nærmere på hva vi har fått og hva vi gjør med alt dette. Vi har god tid, sier Trond Kristensen.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00