- Det gjør oss in­gen­ting å være ne­der­lags­tip­pe­te før se­son­gen. Det er vi vant med. Om vi kla­rer å ta noen po­eng i star­te­ne, tror jeg vi kan over­ras­ke, sier In­gunn, som tar fatt på sin tred­je se­song som tre­ner sam­men med sje­fen Fro­de Bekk.

- Jeg har in­gen am­bi­sjo­ner om å ta over job­ben som sjef, slår Røe fast. Hun måt­te gi seg som Fart-spil­ler et­ter to al­vor­li­ge kors­bånd­ska­der i 2011 og 2012.

Tre­ner og fysio

Som tre­ner har In­gunn an­sva­ret for man­dags­økta med 1. di­vi­sjons­jen­te­ne, si­den det ofte er den før­s­te tren­in­gen et­ter kamp.

- I til­legg til å være tre­ner er jeg også klub­bens fy­sio­te­ra­peut, og de tre­nin­ge­ne jeg kjø­rer er det lett tek­nisk tren­ing, i til­legg til å være ska­de­fore­byg­gen­de, sier tre­ne­ren In­gunn og gir sine in­struk­sjo­ner til Fart-jen­te­ne ute på fel­tet.

På si­de­lin­ja sit­ter, jog­ger og tø­yer jen­ter som alle er ska­det, og en tynn spil­ler­stall er far­lig ma­ger noen da­ger før se­rie­start.

- Ved opp­tel­ling i dag har vi 11 ute­spil­le­re som er kla­re til se­rie­start om ei snau uke. Hå­pet er at Ma­rit Brat­berg Lund og Ane Nør­ste­bø blir fris­ke i lø­pet av pås­ken, sier fy­sio­te­ra­peu­ten In­gunn Røe.

Ten­ker ut­vikl­ing

Jen­ta med det sto­re klubb­hjer­tet inn­røm­mer at både spil­le­re og le­de­re er pre­get av noen se­son­ger med få sports­li­ge lys­punk­ter.

- Klart mot­gang gjør noe med oss alle, men uan­sett er det all­tid noe po­si­tivt å ta med seg vi­de­re. Uan­sett re­sul­tat. I til­legg har både vi og klub­ben lært at vi ikke har noe i Topp­se­rien å gjø­re, sier In­gunn, som li­ke­vel me­ner Fart er i stand til å ska­pe mor­gen­da­gens topp­spil­le­re.

- Vi må ten­ke ut­vikl­ing i alt vi gjør, og om vi er dyk­ti­ge nok kan vi sen­de spil­le­re opp­over i di­vi­sjons­sy­ste­met på sikt, sier den tid­li­ge­re Fart-kap­tei­nen til HA-spor­ten.

Rin­ge­run­de

Med kun 11 ska­de­frie ute­spil­le­re til­gjen­ge­lig, bruk­te Fro­de Bekk og hans støt­te­ap­pa­rat litt tid på å rin­ge til tid­li­ge­re Fart-spil­le­re og spurte om de even­tu­elt kan hjel­pe om ska­de­lis­ta er like lang 2. pås­ke­dag.

- Ane Olsen, Lene Bre­de­sen og Sol­vår Wen­ners­gård har alle svart at de kan hjel­pe oss om det blir kri­se, men det får vi håpe det ikke blir, sier In­gunn Røe.

Fart se­rie­åp­ner mot Sarps­borg 08 på bor­te­ba­ne 2. pås­ke­dag, og Østfold-la­get er reg­net som en av fa­vo­rit­te­ne i 1. di­vi­sjon.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.