Hamar
Budsjettet som ble presentert på Yngres årsmøte, med rundt 450.000 i overskudd, ser ut til å ende med en liten minus.
- Tallene er ikke klare ennå, men det kan tyde på at det du sier er riktig, sier Stein Onsrud som også er leder av yngres avdeling.
Årsaken til underskuddet, er ifølge Onsrud, at klubben ikke har hatt kapasitet til å komme seg ut og selge sponsoravtaler.
- Daglig leder har hatt mer enn nok med å følge opp daglig drift. Mange ressurser i YA har vært engasjert Dragons redningsaksjon, sier Onsrud som ikke ser på underskuddet i yngres som noen katastrofe.
- De endelige tallene for yngres vil trolig i foreligge i slutten av februar, sier Stein Onsrud.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00