HAMAR: Sjøl kaller ikke ledelsen i Storhamar dette for noen redningsaksjon, men et iherdig forsøk på å få opp farten.
For Norges Ishockeyforbund vil at flest mulig klubber skal skille elite og bredde fortest mulig. Spesielt med tanke på det som skjedde med Comet. Der ble breddedelen dratt med i konkursen på elitesatsingen.


Blir et lisenskrav


En deling av bredde og elite kommer også som et lisenskrav. Det kan skje allerede for sesongen 2011/2012.
Hamar kommune har også stilt krav om regnskapsmessig skille mellom elite og bredde ved tidligere behandlinger.
Storhamar håper søknaden kan behandles i formannskapsmøte 29. september. Regelen sier at en slik deling må være rapportert til Brønnøysund innen 25. september. Men fristen er ikke absolutt, ifølge revisor.


Må være gjeldfrie


Hovedpoenget her er at breddedelen må være gjeldfrie når den går inn som eget idrettslag. Det er ikke lov å fisjonere ut virksomhet med negativ egenkapital. Slik situasjonen er nå, bærer yngres på en tung sekk med 2,5 millioner kroner i gjeld. Den må altså tømmes for å få til delingen.


Elite tar resten av gjelden


Planen er at elite (klubben) tar over den resterende gjelden (927.000), utover de 1,6 millionene.
- I forhold til det som skjedde i Comet, er det ikke noen umiddelbar fare for konkurs, men hvis bredde blir gjeldfrie, er det et helt annet utgangspunkt i forhold til risiko, sier Jan Larsen, som er styreleder i AS'et.
Planen er at AS'et tar det eventuelle lånet på vegne av elite.
- Det er rom for avdragene i budsjettet. Dette er til det beste for bredde, sier Jan Larsen.


Fikk ikke banklån


Storhamar Ishockey har forsøkt å få til et vanlig banklån, men fikk det ikke på grunn av manglende sikkerhet.
- Vi har sett på mange varianter. Slik vi ser det nå, er et ansvarlig lån fra kommunen den siste muligheten vi har, sier styreleder Tore Tomter.


Stritt med økonomi


Det er ingen hemmelighet at hockeyklubben på Hamar vest har sitt å stri med i forhold til økonomi.
Og ting har utviklet seg over tid.
- Det er en betydelig bedring, men det går litt for sakte. Vi har kontroll på kostnadene, og har kuttet mye, men inntektene svikter. Som AS må vi også forholde oss til aksjeloven, sier Larsen.
- Vi har tilpasset oss bortfallet av automatinntekter, men det tar tid å snu skuta, sier leder i yngres, Jan Olav Sveen, og fortsetter:
- Vi i yngres har en tung byrde, og jeg håper de ser helheten. Dette er den beste løsningen for klubben, totalt sett.
2009 endte med 1,1 millioner kroner i minus for klubben, men de gikk ut med en positiv egenkapital på 2,5 millioner kroner. De styrer mot et lite overskudd for 2010.


- Et skille er bra


Ordfører Einar Busterud sier dette om søknaden:
- Jeg trodde vi fant langsiktige løsninger i forrige runde, men vi skal behandle søknaden, og så får vi se. Vi har ønsket et skille mellom bredde og elite, så det er bra. Forbundet stiller også krav. Vi hjelper idrettslag med problemer hvis de setter tæring etter næring og tar tak i problemene sine, men det er ingen hemmelighet at jeg er lei av at idrettslag kommer til oss, sier Einar Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00