Dragenes to ansvarlige lån på til sammen 4,65 millioner kroner begynner å løpe neste sommer, med en tilbakebetalingsplan til Hamar kommune.
Det betyr at lånene i idrettssammenheng ikke lenger er å regne som egenkapital, og at klubben får faste, økte utgifter hver måned i en allerede anstrengt situasjon rundt likviditeten. Derfor søkte klubben om å få omgjort lånene til tilskudd, slik Storhamar Håndball og HamKam har gjort tidligere.
Kultursjef Terje Halvorsen og rådmannen har gitt en positiv innstilling.

Betyr ikke noe for driften

- Vi har avventet denne situasjonen etter at vi oppfylte kravene som ble satt av politikerne da lånet ble innvilget. Det har ikke vært noen hast for oss, men i den økonomiske prosessen vi er nå, og etter som lånet forfaller i 2014, var det naturlig å søke om å få det omgjort til tilskudd. Det hjelper oss ikke i den daglige driften, men det er klart det er positivt for klubben å få mindre gjeld, sier daglig leder Erik Kristiansen.
Dersom politikerne stemmer for kultursjefens innstilling, kvitter Storhamar seg i hovedsak med sin langsiktige gjeld, som ved årsskiftet var på 4,75 mill. kroner.
Styreleder Stein Morten Onsrud er også glad for innstillingen til formannskapet, men vil vente med å glede seg til politikerne har sagt ja:
- Hva slags innvirkning det får på regnskapet vårt og hvordan vi skal håndtere det regnskapsmessig skal vi diskutere intern. Jeg har ikke noe lyst til å gå i detalj om det nå, sier Onsrud.

Positivt for lisensen?

Hele klubben jobber iherdig med å samle inn minst 1,9 millioner kroner før nyttår, slik at Storhamar unngår minus i regnskapet.
Forbundet har imidlertid tidligere stilt som krav for lisenstildeling at de skal gå 1,5 millioner kroner i pluss, slik Storhamar måtte budsjettere med.
I søknaden til kommunen skriver Storhamar at dette blir vanskelig, men ledelsen håper å vise nok tiltak til å unngå 15 minuspoeng.
Og å få tildelt lisens neste år. Det er her klubben trolig håper at ansvarlig lån omgjort til tilskudd, skal få forbundet til å se mer positivt på saken, ved at gjeldssituasjonen er betydelig forbedret.

Venter på ESA-ja

Da Hamar kommune etterga det ansvarlige lånet til Storhamar håndball i september 2012, ble det lagt inn en klausul om det måtte godkjennes av ESA, overvåkingsorganet for EØS-regelverket.
- Så vidt jeg vet, har ikke denne avklaringen kommet. Det er juristene i kommunen som holder tak i denne saken, sier kultursjef Terje Halvorsen til HA-sporten.
Han mener Dragons, gjennom blant annet en juridisk deling av elite og bredde, og en tiltaksplan for å endre ubalansen mellom inntekter og utgifter, har oppfylt kriteriene.
De ansvarlige lånene ble belastet disposisjonsfondet, og vil ikke få konsekvenser i den pågående økonomidebatten.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00