HAMAR: Formannskapet foretok et hastevedtak for å bevilge penger til Storhamar Dragons, fordi klubben hadde gitt signaler om at den ikke ville overleve til kommunestyret 30. november. Bak tilsagnet om et ansvarlig lån på tre millioner kroner ligger det en rekke betingelser:
Klubben fullfører en juridisk deling av elite- og yngres avdeling, i tråd med betingelsene for det ansvarlige lånet i fjor.
Klubben gjennomfører gjeldsforhandlinger med sine kreditorer.
Klubben må legge fram en tiltaksplan på hvordan de skal endre ubalansen mellom inntekter og utgifter.
Klubben skal synliggjøre hvordan andre klubber og enkeltpersoner kan bruke hallene.
Klubben må jevnlig levere økonomirapporter til kommunen, og Hamar formannskap skal holdes løpende orientert om situasjonen.
Når tiltakene er gjennomført skal klubben og kommunen ha nye samtaler om den framtidige økonomiske situasjonen. Dersom klubben klarer kravene bak onsdagens lån, kan det bli omgjort til et økonomisk tilskudd.
Formannskapet vedtok også Storhamar Dragons får ytterligere to års betalingsutsettelse og rentefritak for det ansvarlige lånet på 1,6 millioner kroner som klubben fikk i fjor.
Opprinnelig var forslaget til den sittende politiske ledelsen å bevilge 2,5 millioner kroner i lån, men det var politisk enighet om å øke med 500.000 kroner og utrede videre et navneskifte på Hamar OL-Amfi, som skal gi klubben 500.000 kroner ved signering av en avtale med Würth.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00