HAMAR: Bjørkheim skal over i en markedsjobb for Forstmann spisested og Catering og Elgstua på Elverum. Han er ansatt i et holdingselskap som eies av Siri og John Tømte. Bjørkheim tiltrer sin nye jobb allerede 1. desember.
- Det er ingen dramatikk i dette. Annen jobb, andre muligheter og andre betingelser, oppsummerer Bjørkheim.


Ideelt nå


- Jeg har hatt det helt utmerket i Storhamar, men det er ikke til å legge skjul på at det går veldig mye tid i denne jobben. Den lar seg vanskelig kombinere med et familieliv som det også settes krav til etter hvert. For å si det slik: Jeg er i en alder hvor jeg har lyst til å etablere en litt annen hverdag.
I Storhamar har Bjørkheim jobbet med blant utviklingen av Storhamars arrangementer.
- Jeg føler at vi er kommet såpass langt i dette arbeidet at det vil være riktig tidspunkt å slutte på nå. En eventuell ny mann vil få litt tid på seg til å jobbe fram andre og kanskje enda bedre konsepter for neste sesong igjen. Jeg føler at jeg bidratt med det jeg kan bidra med så langt.


Det finnes kandidater


Hvem som blir etterfølgeren etter Bjørkheim, fikk vi ikke svar på, men som Bjørkheim sier:
- Det finnes krefter som kan gjøre dette både bedre og med mer engasjement enn meg. Jeg er vel egentlig mer en fotballgutt enn hockeygutt. En som har tettere relasjoner til hockey enn jeg har, vil nok helt sikkert kunne legge enda mer i arrangements- og eventkonseptet enn jeg har gjort, sier han.
Når det er sagt, iler daglig leder i Dragons, Carl Oscar Bøe Andersen til med å si at Dragons er strålende godt fornøyd med jobben Espen Bjørkheim har gjort for dem i løpet av det drøye året han har vært i virksomhet.


Økt publikumssnittet


- Han har bidratt med kreativitet og nye tiltak, og har vært sterkt delaktig i den solide publikumsøkningen vi har hatt i høst.
Storhamar Dragons har økt publikumssnittet på sine hjemmekamper med 450 tilskuere til nærmere 2.400.
- Når Espen har valgt å bytte jobb, har jeg full respekt for det, sier Bøe Andersen.
Og Storhamar er allerede i gang for å finne en ny markedssjef for klubben.
- Vi har ikke diskutert dette i detalj ennå, men denne saken sorterer mer inn under daglig leder Carl Oscar Bøe Andersen enn under styret i Storhamar Dragons AS, sier lederen for AS`et Jan Larsen, som legger til at styret vil bli orientert om saken på styremøte mandag.


Ny mann 1. februar?


- Prosessen er i gang. Vi har kandidater til jobben, men vi kan ikke gå ut med navn ennå, sier Carl Oscar Bøe Andersen.
Han viser til at kandidaten(e) i dag er i en annen type jobb.
- Hvis alt går etter planen og vi er heldige med hensyn til oppsigelsestider etc., kan vi få en markedssjef operativ fra månedsskiftet januar/februar neste år, sier Bøe Andersen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00