HAMAR: Riktignok hadde debatten lenge vist at det var tverrpolitisk enighet om at arbeidet og forslaget fra komiteen fra næring og kultur var bra.

Dermed tok ordfører Einar Busterud en pause på 15 minutter, og et gruppemøte. Da møtesalen var luftet ut, kom han med et nytt forslag med innstillingen til komiteen om støtte til to års drift, men med sitt tillegg fra formannskapet.
Etter litt diskusjon forsvant det punktet alle slet med å svelge; at kommunen og HOA på sikt ikke kunne bære kostnadene.

- Bedre ivaretatt
Det var hans partikollega Tor Inge Martinsen og saksordfører glad for.

- Komiteens arbeid ble bedre ivaretatt i dette forslaget, enn det som var resultatet etter formannskapets vedtak. Det er jeg glad for. Nå får vi dessuten tid til en total gjennomgang av støtte til kultur og idrett basert på den meldingen som ble laget i 2007, fastslår Martinsen.
Ordfører Einar Busterud varslet at komiteen nå får et nytt mandat, og skal se på kostnadene og fordelingen av hele potten til kultur og idrett.

Ut 2011
- Derfor var det viktig med to års driftsstøtte, for en slik innstilling er trolig tidligst klar høsten 2010, og dermed kan den ikke vedtas før i 2011. Nå løper driftsavtalen for ishallen til 31. desember 2011, og da har vi forhåpentlig vedtatt den videre vegen, sier Martinsen.

Han er klar på at den tøffeste vegen fortsatt gjenstår å gå, hvilke prinsipper som skal legges til grunn når all idrett og kultur skal sees på under ett, og hvor mye penger som skal bevilges.

Ikke noe tap
Martinsen ble satt litt i skvis da ordføreren og partikollega Busterud gikk imot komiteens innstilling i formannskapet.

Selv om det nå ble komiteens innstilling som ble vedtatt i kommunestyret, føler ikke Busterud at han tapte.
- Nei, det gjør jeg ikke. Det viktigste i forslaget er det siste avsnittet som er fra vedtaket i formannskapet. Vi må kunne se alle idrettsledere i øynene, og si at vi har de samme prinsippene for alle, understreker han.
- Jeg synes utfallet er greit som et utgangspunkt for den store diskusjonen vi nå må ta rundt kultur- og idrettsmeldingen.

- Alle var vinnere
Jan Wibe i Arbeiderpartiet satt i komiteen som utarbeidet forslaget, og var godt fornøyd med kveldens utfall, som endte i breddeidrettens ånd.

- Alle var vinnere. Dette ble en seier både for komiteen, som fikk gjennomslag for sitt forslag, for kommunestyret, men ikke minst for alle de 500 brukerne av ishallene og deres 1.000 foreldre, oppsummerte Wibe.
Han synes ikke ordfører Einar Busterud ble noen taper, selv om forslaget fra formannskapet ble gjort om.
- Ingen tapte i denne saken, og ordføreren kom med et nytt forslag som var tilfredsstillende for alle. Det viser at kommunestyret evner å frigjøre seg fra partigrensene med en god debatt, og komme til de mest fornuftige løsningene, sa Wibe.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00