HAMAR: Lørdag hadde HA-sporten nyheten om at Storhamar Dragons i verste fall går konkurs, dersom de ikke får et positivt svar på sin søknad om 1,5 millioner kroner i støtte til halldrift fra Hamar kommune.
- Må prioritere
Arbeiderpartiets Morten Aspeli forteller at det finnes penger.

Han håper resten av byens politikere ser viktigheten av å prioritere Storhamar Dragons.
- Kommunen har ikke flust av penger, men det finnes nok med riktig prioriteringer. Hamar har ikke råd til at 500 unge mister tilbudet. Idrett er viktig av flere årsaker. Det er stadig mer stillesittende aktiviteter som tar over, og de helsemessige konsekvensene av det kan bli dyre på sikt. I tillegg handler det om at barn og unge har et trygt idrettsmiljø å gå til. Og det er dyrt nok som det er, det kan ikke gå så langt at noen holdes utenfor på grunn av økonomi, sier Aspeli.

- Ingen grunn til tvil
Hamar kommune subsidierer breddeidrett, ikke toppidrett.

Ut fra tallene som kom til syne i Storhamars brev til kommunen, kommer det fram at det er yngres avdeling som i hovedsak sliter.
- Det har vært synlig nok at det dreier seg om yngres tidligere, men nå er det enda tydeligere. Det har Storhamar Dragons vært flinke til å vise denne gangen. Nå er det ikke lenger grunn til å tvile, for dem som har gjort det tidligere, sier Aspeli til HA-sporten.

- Burde fått i januar
Fredag ble det klart at klubblisensnemnda ønsket mer dokumentasjon i en lignende sak med FC Lyn Oslo. Aspeli stoler fullt og helt på at tallene fra Dragons er reelle.

- Vi har ikke tvilt på at de stemmer før, og ser heller ingen grunn til å tvile på det nå. Vi stoler på Storhamar, sier Aspeli.
Han mener kommunen burde gitt Storhamar den støtten de søkte om allerede i januar.
- Da søkte de om 2,6 millioner kroner i tilskudd til halldrift. Flertallet i formannskapet gikk inn for å gi en million, forteller Morten Aspeli, som nå er innstilt på å finne pengene som trengs for å sikre videre drift.
- Ikke bare for inneværende sesong, men også i 2009 og framover. Først og fremst vil det dreie seg om en løsning ut året, men drift av ishaller er veldig kostnadskrevende, noe vi har kjent til lenge. Vi må innse at hallidrett, og spesielt skøyteidrett, kanskje trenger mer hjelp. Aktivitetsnivået betyr lite. Kostnadene er de samme i hele perioden isen ligger der.

HOA tar over?
Nå håper Aspeli at Arbeiderpartiet kan bidra til bedre arbeidsbetingelser for klubben.

- Vi må lage en løsning som gir styret og ledelsen mer forutsigbare rammebetingelser. De må få arbeidsro, bruke tid og krefter på å legge forholdene til rette for aktivitet.
Aspeli sitter også i styret i HOA, og vet at det er en konstruktiv dialog mellom de to styrene.
- Det ligger muligens an til at HOA overtar driften av Hamar OL-Amfi. Har HOA et apparat som kan være med på å skape bedre rammebetingelser for Storhamar, kan det være en god løsning, sier Aspeli, som satt på tribunen da Storhamars unggutter imponerte mot Lillehammer.
- Jeg er imponert over motet deres. Kanskje bør flere klubber i byen gjøre som Storhamar, og våge å satse på egne talenter, sier Morten Aspeli.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00