HAMAR: 16. november skal Hamar formannskap ta stilling til saken, og ingen HA-sporten har vært i kontakt med, har spesielle innsigelser mot et navnebytte.
- En slik avtale vil bety mye for oss, ikke minst med tanke på likviditeten, sier daglig leder i Storhamar Dragons, Jon Inge Kjørum.
- Alle avtaler har betydning, men avtalen vi har med Würth er ikke signert. Følgelig vil jeg ikke si hvor mye den er verdt, men at den kan bety mye for oss, er hevet over all tvil, sier leder i Storhamar Dragons, Erik Kristiansen og legger til at selskapet gjerne vil ha langsiktighet om kommunen og Hoa finner å kunne godkjenne navneendringen.
- Jeg ser ikke at det skal være vesentlige hindringer i vegen for at et sponsornavn kan være med og prege navnet til hockeyarenaen på Hamar Vest, såframt det ikke er formelle hindringer i vegen for det, sier Hamars ordfører Morten Aspeli.
Heller ikke rådmann Svein Skaaraas ser spesielle problemer med en navneendring:
- Det må i så fall være om lovverket inneholder klausuler som gjør dette vanskelig å få til. Men om lovverket ikke sier noe om det, kan jeg ikke skjønne annet enn at vegen ligger åpen for å skifte navn på Dragons hjemmebane, sier Skaaraas.
Skaaraas ser for seg at de utgiftene dette eventuelt vil medføre, i form av ny skilting etc. blir et spørsmål mellom Storhamar Dragons og sponsoren.
Direktør i Hamar Olympiske Anlegg (HOA), Viggo Sundmoen, har fått i oppgave å sjekke formalia rundt navneendringen, men så langt har ikke funnet noe som er til hinder for at Storhamar Dragons får sitt ønske oppfylt.
- Ingen ting er endelig avklart. Vi jobber i disse dager med en anbefaling til våre eiere som er Hamar kommune. Før vi leverer denne, må vi sjekke formalia rundt en navneendring, men hvis vi ikke finner noe som er direkte til hinder for at at en sponsor kan være med og prege navnet til Hamar OL-Amfi, har jeg ingen motforestillinger mot endringen. Da er vi positive til å finne en løsning, sier Sundmoen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00